Den som sover synder ikke sier Aspås Hansen i tilsvar til meg i RHA 7. februar. Mulig det er en god sovepute for Hansen. Å sove. Så han ikke synder. For egen del er jeg mer opptatt av å jobbe med - og gjennomføre - viktige ting for Røykensamfunnet og våre innbyggere. Og ikke minst for de som kommer etter oss.

Røykenveien: - Gledelig at Conradi nå presser på 

Jeg skryter

I sitt innlegg fortsetter Hansen med misinformasjon. I tillegg har han jo ikke lest, eller forstått, mitt svar til ham i RHA 31. januar. Han klager på at jeg kritiserer ham, og er lei seg for at jeg ikke skryter av ham og hans engasjement i saken om forlengelse av gang- og sykkelvei langs Røykenveien.

Og det er jo svært underlig da det er akkurat det jeg gjør. Skryter både av hans engasjement og at han jubler for at ordføreren i Asker har engasjert seg i saken.

Det han ikke har fått med seg, eller vil forholde seg til, er at jeg kritiserer ham for 3 ting:

1. At han legger frem dette som om det kun er han som har jobbet med å få denne saken på kartet. Det blir helt feil når vi er mange politikere som har jobbet med dette, over mye lengre tid enn Hansen.

2. At han påstår at utvalg for miljø, klima og samferdsel (MKS) har vært sovende i denne saken OG sist men aller verst:

3. at han sier at MKS-utvalget «… ikke har lagt to pinner i kors for å få realisert noen gang- og sykkelveier verken på Røykenveien eller andre steder i kommunen»

Dette blir bare for dumt.

Videre skryter Hansen av at FrP i sitt alternative budsjettforslag blant annet foreslo å forskuttere midler for oppstart av gang og sykkelvei Nærsnes-Slemmestad i budsjettet for 2019. Og påpeker videre at posisjonen ikke har fulgt opp dette.

Nok et eksempel på at Hansen ikke bare sover i timen, men ei heller leser innlegget mitt som han her svarer på. Vi er jo i gang med gang- og sykkelveien mellom Slemmestad og Nærsnes! I tillegg til gang- og sykkelveien mellom Midtbygda og Slemmestad. Som er de store prosjektene Hansen har vært med å beslutte at er de prioriterte strekningene i kommunen.

Gang- og sykkelvei over kommunegrensa: - Det burde selvfølgelig vært etablert samtidig 

Frp elsker de små tingene

Jeg valgte i mitt svar til Hansen å holde meg til gang- og sykkelveier, i og med at det var dette som ble omtalt i intervjuet 17. januar. I sitt tilsvar ønsker Hansen i stedet å snakke ned arbeidet til MKS-utvalget ved å harselere med tiltak som økolandsby, veksthus og kjøttfrie mandager. Vi vet jo at FrP elsker å ta tak i de små tingene og på den populistiske måten bare FrP kan – gjøre de store.

Hansen foretrekker tydeligvis å sove hver gang kommunestyret behandler saker som omhandler miljø-området, så for å hjelpe Hansen med litt folkeopplysning så var det aller første arbeidet til MKS-utvalget i 2015 å få laget en energi- og klimaplan for kommunen.

Dette er en ambisiøs plan som både er konkret, målbar og realiserbar. Og med en handlingsplan som gjelder tiltak både for kommunens egne virksomheter og for Røykensamfunnet for øvrig.

Sydskogen skole

Første store resultat av denne planen er Sydskogen skole, som blir Nordens første Svanemerkede skole. Miljøkravene på byggeplassen er satt i tråd med kravene i energi- og klimaplanen.

Derfor må entreprenøren levere klimaregnskap, bygge passivhusstandard og ha en fossilfri byggeplass. Entreprenøren må i tillegg forplikte seg til en ren og tørr byggeplass, samt dokumentere svanemerking på alle materialer som brukes.

De siste kalkulasjonene viser at det gir en klimagassreduksjon på 44% (målet er 33%) fra materialer og 56% av referansebyggets totale utslipp. Et prosjekt som allerede har gitt Røyken kommune mye omtale og anerkjennelse rundt om i landet. Og nå er vi i gang med skole nummer to i samme ånd.

Jeg kunne ramset opp mange fler av prosjektene MKS-utvalget har jobbet med og fått realisert, som solcelleanlegg på Bråset, jordvarmeanlegg på 3 skoler, rådhuset, svømmehallen og brannstasjonen, ladepunkter for elbiler, sykkelparkering og sykkelhoteller, nullutslippsbiler i kommunens kjørepark, 20 millioner til miljøfond for realisering av utslippsfrie hurtigbåter på Oslofjorden osv.

Men istedenfor å trette leserne med denne type polemikk så skal jeg heller love å vekke Aspås Hansen neste gang saker som omhandler miljø, klima eller samferdsel skal opp i kommunestyret. Så får han heller si sin mening om sakene i kommunestyret, i stedet for «valgkamp-retorikk» i avisen flere år etterpå.