Innstramningen i smitteverntiltak gjør ingen store utslag

Tirsdag 12. januar var 10 527 personer registrert som helt ledige i regionen Vest-Viken, ifølge foreløpige tall fra NAV.