Saken har vært blant en av de store snakkisene i gamle Røyken og Hurum denne høsten, og kommunen fikk inn rekordmange høringsinnspill fra privatpersoner.

Torsdag kveld ble det klart at politikerne i Asker kaster administrasjonens forslag om å privatisere flere titalls veier på bålet. Saken skal behandles av formannskap og kommunestyre, men siden avstemmingen i utvalgsmøte torsdag var enstemmig er det lite trolig at det blir noe av privatiseringen.

Les også: Full seier for alle som protesterte mot privatisering av veier

Det er styreleder Lars Einar Johansen i Årosfjellet beboerforening fornøyd med.

– For oss var dette en viktig avklaring og også veldig positive nyheter. Nå kan vi tenke området som en helhet. Det blir ingen splittelse mellom de som har kommunal og de som har private veier, sier han.

– Mangler kontakt med folk

Styrelederen setter stor pris at politikerne lyttet til de mange kritiske røstene.

– Det som er interessant er tilbakemeldingen fra det politiske miljøet om mangelfullt saksgrunnlag. Fra vårt ståsted tilfredsstiller så å si alle veiene som er kommunale veier i dag kravene til fortsatt kommunal drift.

Les også: Frykter privatisering av kommunal vei i Åros: – Vil skape splid

Han kommer også med sitt stikk til administrasjonen.

– Slik jeg ser det bør de foreta et langt grundigere forarbeid, og ha kontakt med garderoben. Det vil si ha kontakt med folk der ute. Det er mulig at noen av veiene skal være private, men da må de skille mellom dem. Man kan ikke bare ta 50 veier og klassifisere dem som private.

– Venter i spenning

Christian Pettersen Norling er også en glad mann fredag. Han påpekte det mange av politikerne også så. Nemlig at veier som tilfredsstilte mange av kravene for å være en kommunal vei fortsatt sto på kuttlista til kommunen.

– Jeg hadde tillit til at politikerne valgte å høre på folket i denne saken. Det viste seg å være riktig, og det er veldig bra.

Han kommer også med sitt stikk til kommunen. I likhet med Johansen mener Norling at administrasjonen er i utakt med befolkningen.

– Jeg vil gjerne utfordre administrasjonen på noe. Jeg venter i spenning på en sak fra byråkratene der både innbyggere, politikere og administrasjon kan dra i samme retning.

– Likebehandling

Kommunen ved direktør for samfunnstjenester, Ragnar Sand Fuglum, sier at administrasjonen har gjennomført et oppdrag fra gamle Røyken og Hurum kommuner.

Han opplever ikke at saken har vært et tillitsbrudd mellom administrasjon og innbyggerne.

– Den er behandlet politisk i ulike faser, og at den nå er behandlet annerledes av politikerne tar vi til etterretning og vil følge opp, sier Fuglum.

Han sier kommunen fortsatt er i en fase der de gjør tjenestene like for alle innbyggerne i kommunen.

– Av og til slår det den ene eller andre veien. Utgangspunktet for denne saken har vært likebehandling. Alle innbyggere vil oppleve at det skjer endringer, men vi gjør dette for innbyggernes beste. Vi operer på oppdrag fra det politiske, og ikke fra enkeltinitiativ fra innbyggerne. I denne saken har politikerne fått et kunnskapsgrunnlag som gjør at man fatter et vedtak. At vedtaket blir noe annet enn innstillingen til kommunedirektøren er ikke uvanlig.

Tilbakeviser kritikk

Fuglum tilbakeviser at saksbehandlingen har vært mangelfull.

– At saksfremlegget har feil i seg og er mangelfullt vil jeg tilbakevise. Alle saker som legges frem til politisk behandling skal være utredet til et forsvarlig nivå. Det gjelder også denne saken. Saken har vært kvalitetssikret i administrasjonen gjennom flere runder. Saken har i tillegg vært behandlet i utvalget flere ganger hvor spørsmål har blitt besvart og hvor saken er blitt utdypet ytterligere.

Saken skal nå til behandling i formannskapet og kommunestyret.