Det er et stort hestemiljø i Åros og Sætre, med 70 hester, og vi er ivrige brukere av Årosmarka.

Det er derfor vi med sorg og stor bekymring ser forslaget om videre utbygging av Røyken næringspark- i hjertet av Årosmarka.

Næringsparken er allerede enorm med sine 400 mål, og nå er altså forslaget å fylle opp Sandbekkdalen med det som blir kalt felt D.

2,5 millioner kubikk (!) med masse skal i løpet av en 10 års periode kjøres inn i marka, for å gjøre dalen mulig å bygge på- dette burde få alarmbjellene til å ringe: dette er verken bærekraftig eller nødvendig.

Aksjon Ja til Bevaring av Årosmarka: La oss få beholde marka vår

Det ble i januar avholdt et «innspillsmøte» i regi av Norconsult og Askerhalvøya eiendom AS (det kommunale foretaket som er tiltakshaver). Der ble det sagt at det er liten vits å la være å bygge ut felt D, da dette ligger inneklemt mellom to andre felt, men det er nettopp derfor vi ikke ønsker at denne utvidelsen skal skje.

Denne dalen er vår atkomst til marka, og bygges denne ned, er vi i praksis stengt ute fra marka vår.

Denne dalen er en grønn lunge, et skjermet og godt bevart dalføre som gir oss ett verdifullt turområde. Dalen er så dyp at selv med full utbygging oppe på Tyrihjellåsen går du fortsatt fredelig på gamle stier langs Sandbekken oppover dalen mot Smemyrhytta.

Les også: Bit for bit ødelegger vi Asker slik vi kjenner det

Dette er trygge turområder på hesteryggen for barn og voksne, ett alternativ til å ri langs trafikkerte veier.

Bli med i debatten her: Ditt innlegg eller se hva andre mener om ulike temaer her: Debatt

Det ble også på møtet hevdet at den planlagte utfartsparkeringen ville gjøre marka mer tilgjengelig, men dette et ikke et alternativ for de mange rytterne i Åros og Sætre. Vi vil ri ut fra stallene og hjemmene våre, ikke frakte hesten på en henger til en utfartsparkering.

Vi ønsker å understreke at vi ikke er imot næringsutvikling på generelt grunnlag, men i Årosmarka er det nok nå.

Røyken næringspark ligger der, med sine 400 mål; vi har ofret nok!

Vi ber våre folkevalgte lytte: vær så snill å ikke ta mer av marka fra oss!

På vegne av hestemiljøet i Åros og Sætre: Tone Askautrud Engh, Gunn Johansen, Hege Tuhus Hagen, Merethe Huus Karlsen, Marianne Alvheim Sæveraas, Hege Myrvold, Anna Louise Sedolfsen, Maria Graff Gullbekk, Jessica Geoline Langsrud, Heidi Engan, Lena Iversen, Janne Rovelstad Smeby, Merethe Graff, Tina Dalebråten, Cecilie Hellesylt Furu og Sigrid Helene Audestad.

Se Digital Underskriftskampanje: Ja til bevaring av Årosmarka