Formannskapet sier ja til å bygge nytt fotballbaneanlegg

Formannskapet i Hurum sier unisont ja til å gå inn på medeiersiden sammen med Sætre IF Graabein, for å bygge det planlagte fotballbaneanlegget på Sletta.