Fotball, langrenn, turn, friidrett, hockey? Hva skal jeg velge, og hvor mange idretter kan jeg drive på med? Dette er vel kjente spørsmål for de fleste foreldre. Ja, Asker har et godt og variert idrettstilbud som barn og unge kan velge mellom. Dessverre så har ikke alle de samme valgmulighetene. Mennesker med funksjonsnedsettelser kan kun velge blant noen fåtalls tilbud som er tilrettelagt for dem.

Det burde være en selvfølge at alle skal ha like muligheter til å drive med idrett på sine egne premisser. Råd for personer med funksjonsnedsettelser vil at Asker kommune skal ha større fokus på paraidrett og godt tilrettelagte tilbud til alle som trenger det. Vi har derfor foreslått at lag og foreninger som legger spesielt til rette for barn og unge med spesielle behov, skal kunne få tildelt ekstra midler.

Skal vi lykkes med bedre inkludering og et bredere tilbud av paraidretter i Asker, så er vi avhengige av et godt samspill mellom frivillige lag og organisasjoner, foreldre, Asker Idrettsråd (AIR), og kommunen. Det er spesielt viktig med god og lett tilgjengelig informasjon som gjør at målgruppene enkelt kan få oversikt over de tilbud som finnes rundt i kommunen.

Gode og fleksible transportordninger over hele kommunen er en vesentlig forutsetning for at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne delta på fritidsaktiviteter. Derfor er vi godt fornøyd med at nettopp dette ble styrket i årets budsjett.

2022 er som kjent «Frivillighetens år». Vi håper at lag og foreninger benytter seg av mulighetene til å søke om støtte til gode prosjekter, og da gjerne til aktiviteter for barn og unge med særskilte utfordringer. Bruk gjerne «Frivillighetens år» til å rekruttere flere frivillige til bistå de som trenger litt ekstra hjelp til å drive med paraidrett og andre fritidsaktiviteter.

Vi glade for ordningene med aktivitetskortet som gir barn og unge rabatt på en del fritidstilbud, og utlånsordningen BUA hvor de kan låne sports- og aktivitetsutstyr gratis. Men fra rådets side er vi opptatt av at BUA også må ha et bredt utvalg av utstyr tilpasset barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Paraidrett er en svært viktig del av folkehelseperspektivet som også har stor betydning for mestring og god livskvalitet. Opplevelsen av fellesskapet er så utrolig viktig for å redusere ensomhet og den vonde følelsen av utenforskap.

Vår oppfordring er: «La oss bruke Frivillighetens år til å gi paraidretten et skikkelig løft, slik alle med funksjonsnedsettelser fortjener».

Vi heier på paraidretten i Asker!