Gå til sidens hovedinnhold

I enkelte politiske og religiøse grupperinger benyttes polarisering og manipulering i stor grad - likheten mellom dem er ganske slående

En filosofisk tilnærming er å prøve å forstå. I dag er ikke dette så lett.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mange ser likheter mellom deler av politikken i dag og hos enkelte religiøse grupperinger. Det er viktig at vi alle blir oppmerksomme på hva talemåter og manipulering kan gjøre med mange mennesker. Vi kan være lett sårbare for slikt. Dette er en internasjonal utfordring, samtidig som det er en utfordring der vi bor. Også i Asker! Åpenhet om dette blir viktig i tiden som kommer.

Tvunget til å tale: Donald Trump innrømmet nederlaget i valget på sin måte da han talte natt til 8. januar. Det var en sterkt presset Donald Trump som talte i en videomelding i natt, mener USA-eksperter Dagbladet har pratet med. Vanligvis er alle setningene hans ufullstendige og påbegynte. Han snakker ikke fra manus, og han mangler hjemmel i alt han sier. I natt hadde han en helt annen setningsoppbygging og talte fra manus, sier Johansen. Da Trump talte på onsdag var det derimot sektens leder som snakket til sine medlemmer, mener retorikkekspert Kjell Terje Ringdal. - Dette er sektpsykologi. Han skaper motivasjon gjennom å si at han forstår demonstrantene og frustrasjonen deres, og at de deler de samme fiendebildene. Det blir som om en slags guddommelighet stiger ned til medlemmene og trøster og oppildner dem, sier Ringdal, som underviser i retorikk, samfunnspåvirkning og public relations ved Høyskolen Kristiania i Oslo om onsdagens videomelding.

Dagbladet 08.01.2021 kunne vi lese; Mina Ridder-Nielsen Janssen - Brage Lie Jor - Line Brustad:

Flere republikanere snakker og oppfører seg som om de kommer fra en religiøs sekt, og det gjør en del av dem også. To stykker ble intervjuet i desember 2020 (Aftenposten); «Vi har aldri før hatt en president som Trump. Han er helt unik, sier Annie Griffin (74) fra Florida – Trump var født til dette oppdraget. Han har full kontroll. Dette er guds vilje, sier Wendy Dominski fra New York». Valgresultatet fornektes fullstendig. Hvordan har det blitt slik i USA og flere andre steder? Noe som forundrer meg mer og mer er hvordan vi kan ha så helt forskjellige holdninger til noen relativt objektive «sannheter». Med det mener jeg rimelig godt dokumenterte sannheter bekreftet av tverrfaglig kompetente personer. Polariseringen har tatt fakta ut på ville veier.

Det er nok slik at; Sannhet er relativ og subjektiv. Det som er sant for deg er din sannhet. Det spesielle jeg tar opp her, er hvor tydelig og sammenfallende dette med polarisering, populisme og manipulering av «sannheter» er både innen deler av politikken og i en del religiøse grupperinger. I tillegg til hvor tett linjene enkelte steder går mellom politikk og religion.

Jeg lurer virkelig på hva som gjør at så mange mennesker lar seg fascinere av slike «svovelpredikanter», som jeg kaller mange av lederne i de politisk høyreradikale miljøene, blant diktatorer, hos bokstavtro og langt på vei fundamentalistiske religiøse, og ikke minst i de religiøse grupperingene Smiths Venner og Jehovas Vitner. Her er det, som sagt, grunnleggende mye likhet. Denne typen personer etablerer grupper med sin egen «sannhet» og overfører en subjektiv sannhet til en «gruppesannhet». Kritikk er de lite mottakelige overfor. (Les om ordets opprinnelse: https://no.wikipedia.org/wiki/Svovelpredikant). Polarisering i «svart - hvitt» - «Himmel og helvete».

Jeg baserer de påstandene jeg kommer med mye på deres felles bruk av retorikk, atferdspsykologien og kunnskap om gruppeprosesser; Hvordan de får folk til å føle en sterk tilhørighet til «denne gruppen», gjennom bl.a. å få de til å oppleve at de er «de gode» og at «alle andre» er upålitelige, skumle, løgnaktige og farlige. Dette bekreftes av flere i dag.

Trump har brukt denne retorikken konstant og ganske ekstremt; Ikke minst skremmende at han gjør det som sittende president. Særlig så vi dette i valgkampen høsten 2020. «Demokrater er løgnaktige og jukset under valget.» Han snakker stygt og nedsettende om andre mennesker, ganske udokumentert. Han sparker «alle» som motsier ham. I siste del av hans periode ble det bare verre.

En kjent Italiensk forfatter, Antonio Scurati, gav ut bind to om Mussolini i nov. 2020, og hevder at Trump bruker mye av samme retorikken. Det han sier er viktig å tenke over:

Han sier bl.a.; «Mussolini hadde ingen ideer, ingen overbevisninger, ingen prinsipper, ingen ideologi og ingen lojalitet. Det er nettopp dette som gjorde ham så effektiv i politikken. Det ga ham muligheten til å fylle seg med det folk til enhver tid var opptatt av. Han pustet inn det som lå i lufta, og blåste på folks misnøye som om han var en peispuster.»

-Videre sier han; «Mussolini hadde to grunnleggende innsikter som ledet ham til makten. Den første er at det finnes en politisk kraft som er sterkere enn håpet: Frykten». «Mussolini været hva folkemassene var opptatt av og redde for, og jobbet med å forsterke det. Det er ganske nøyaktig hva dagens populistiske ledere gjør.»

Medlemmene i Smiths Venner får en del goder som gruppemedlemmer, mens ledelsen tjener gode penger på medlemmenes totale bidrag. En del av konseptet er at de også må bidra gratis i mye dugnadsarbeid. Vi har sett hvordan noen av lederne bor, de har nok med penger og lever som rikfolk. Bryter du ut blir du utstøtt. Noe av det samme skjer i Jehovas Vitner. Den samme gruppepsykologien brukes. Polarisering; «De og oss». Utstøtelsen der er kanskje enda mer ekstrem, hvor familien ikke får ha kontakt med sine egne, som bryter ut. Bryter du lovene vil du dø i «Harmageddon». Jeg har vært på åpent møte hos dem; Bibelsitater gjennomgås i detaljer. Opplegget er overraskende «militært» i presisjon og gjennomføring. Utad er de imidlertid høflige og «all-right» mennesker.

Hos begge disse to «sektene» gjelder; «De og oss» helt ekstremt, og de er svært «bokstavtro» i sin tolkning av Bibelen. Splitt og hersk; Mellom det gode og det onde. Ledelsen sitter godt i det økonomisk. Begge steder dras familien inn fra de er helt små. Rekruttering er viktig. Jeg håper mange så NRK-programmene om disse religionene (Brennpunkt, nov 2020).

Fundamentalistiske personer i flere religioner bruker tilnærmet de samme metodene; «De og oss». Er du ikke Muslim er du «uren», etc. Mange er veldig «krenkbare»; med ref. til visse tegninger. I andre strengt kristenkonservative grupper er de også svært «bokstavtro» i sin tolkning av Bibelen.

Høyreradikale og nasjonalistiske politiske grupper bruker, som sagt, mye av de samme metodene og retorikken. Gruppedanningen og tilhørigheten er sterk. Polarisering og populistisk retorikk er mye benyttet av dem; «De andre beskylder oss for…». «De tar fra oss…». Splitting mellom by og land, etc. FrPs ytre høyre fløy har heldigvis også fått kritikk og kamp ser vi, og flere ekskluderes. Hos religiøse grupper sies det av enkelte; «De angriper min tro», etc. Når du først er «inne i gruppen» virker det som om all annen argumentasjon «utenifra» er uinteressant for medlemmene i gruppen. Det blir nesten som å diskutere om jorda er rund eller flat! Diktatorer gjør mye av det samme! Mafiaen har brukt tilnærmet samme metoder, med enda mer frykt og vold.

Professor og forfatter Yuval Noah Harari har sagt det i sine bøker; At vi mennesker har en tendens til å fascineres av «gode historier»; Eller «show, brød og sirkus». Dette er det mange som har forstått, og som utnytter at vi mennesker er slik. Det hele er en ren kynisk utnyttelse av andre mennesker!

Gruppe- og gjengmentaliteter er så sterke og noen ganger så farlige at Politiet i samarbeid med andre (i 2016) forsket på dette; De kom bl.a. fram til at personer kunne gjøre ting i gruppen / gjengen som de egentlig aldri ville gjort som individ. Nylig beskrives dette igjen i media (2020). Å klare «å få bukt» med disse «fenomenene» er ikke enkelt, men som mange mener må til for å forsvare demokratiet! Rett og slett. Det er sterke krefter, makt og penger involvert i mye av dette.

Dette må opp og frem i dagen! Flere må tørre å snakke om det. Vi må være konkrete, objektive og argumentene må være dokumenterbare; Fordi mange av lederne er sterke personligheter og vil påberope seg å bli krenket når de blir kritisert. Se hvordan de begge reagerte på NRK. Men husk, det er bare hersketeknikker som benyttes!

Det er å håpe at vi i dag har lært og forstått noe mer enn vi gjorde tidligere; til ikke å bli «lurt» og å tro på slike svovelpredikanter! Det er ofte ikke ulovlig det de gjør, men vi kan ikke bare la de fortsette å holde på slik? Vi må finne fram til en mer «normal» måte å forholde oss til både politikk og religion på, enn hva vi nå opplever. Vi må begynne blant våre nærmeste.

Politikk, tro og religion er for viktig i samfunnet vårt, enn til å bli polarisert og manipulert slik enkelte gjør i dag.

Kommentarer til denne saken