Mulens Kafé på Sekkefabrikken kulturhus i kveld klokken 18 har et variert program. Først presenteres Kulturåret 2020 i Asker kommune. Deretter blir det kort informasjon om demensvennlig samfunn, som er et pilotforsøk i Røyken. Dette blir forøvrig hovedtema i Mulens Kafe den 14. november.

Men i kveld blir det også et svært interessant foredrag for alle som er interessert i den nye kommunen. Tor Arne Midtbø fra Asker kommune skal nemlig kåserer, og her blir det små glimt om vår nye kommune, fortid og fremtid.

Komiteen for Kulturåret 2020 består av:

Leder: Lene Conradi, kommende ordfører i Asker. Medlemmer: Eva Noren Eriksen, ordfører Røyken kommune, Monica Vee Bratlie, ordfører Hurum kommune, Tuss Benum, direktør for strategi og samfunn i Asker kommune, Rolf Mulen Karlsen, musikk, Sekkefabrikken Kulturhus Slemmestad, m.m, Knut Blomstrøm, billedkunst, Trafo Kunsthall, Asker, Øyvor Sekkelsten, kirken, kirkeverge i Røyken og Hurum, Ingeborg Dolven, Den Norske Turistforening, Gry Garlie, daglig leder Asker idrettsråd, Lisbeth Nilsen, daglig leder Asker kulturråd, Jan Erik Lindøe, Kultursjef nye Asker kommune, Rigmor Stenvik, Leder Asker Kulturhus og prosjektleder: Hilde Wahl, Asker kulturhus.