I formannskapets førstegangsbehandling av reguleringsplanen for Hurum Pukks forslag om å utvide steinbruddet i Husebykollen, ble det bl.a. bestemt at utvidelsen av bruddet skal ikke bryte hytteveien Nedre Husebykollen, det vil si at flytting av hytteveien ikke tillates. Videre ble det bestemt at «området langs veien opp til pukkverket (Husebyveien) skal forskjønnes og deretter holdes ryddig i hele driftsperioden.»

Alt dette kan være vel og bra, og dette fikk leder av Hytteeierforeningen til å uttale følgende i RHA 5. juli 2022: «Vi er veldig fornøyde med behandlingen av saken, både i utvalg for plan og byggesak og formannskapet», og at hytteeierne er innstilt på dialog med steinbruddets eiere.

Spesielt på denne bakgrunn er det både provoserende, frustrerende og lite imøtekommende at driften i steinbruddet fortsetter som før, med «støvbomber» som gjør at det rett og slett ikke erlevelig å oppholde seg på hytta. Det er ferietid, men knuseverket går allikevel for fullt nå i 2 av 4uker i juli.

Vi har ingen glede ved å være der under slike forhold.

Støvplagen ble tatt opp direkte med steinbruddets eier etter planutvalget befaring 13. juni, med unnvikende svar på spørsmålet om vanningsanlegg. Det ble sagt at på det stasjonære knuseanlegget brukes vanning, noe vi forøvrig ikke får verifisert, og for innleide knuseanlegg fraskriver de seg ansvaret for støvflukt.

I tillegg er det åpenbart andre driftsforhold som skaper støv som ikke tiltakshaver bryr seg om åta hensyn til, for eksempel i forbindelse med lasting og transport.

Reguleringsplanen skal ut på høring, sammen med reguleringsbestemmelsene. I og med at plan og bygningsloven åpner for at kommunen kan sette skjerpende krav til å begrense støv enn hva forurensningsforskriften sier, har vi intet annet å gjøre enn å sette vår lit til kommunens politikere når reguleringsplanen igjen skal behandles i formannsskapet.

Vår tillit til at tiltakshaver følger lover og bestemmelser er ganske frynset, så derfor ber vi innstendig om at kommunen følger opp kravene med tilsyn.

Les flere debattinnlegg her: Debatt eller bli med i debatten her: Ditt innlegg