Privatisering av veier.

Innbygger i Ivers vei 1 har bedt om å motta høringsinvitasjon i posten til Ivers vei 1, 2 og 3, men det har ikke kommet. Hvorfor har ikke vi som bor i den kommunale delen fått brev mon tro? Var det ikke oss det gjaldt?

Jeg trodde at bare nedre del av Ivers vei nå er kommunal. Og jeg trodde det var fordi kommunen anskaffet flere leiligheter i Ivers vei 7–9. Jeg trodde det var viktig med en avlastningsvei i tilfelle veistenging ved Åroskastet.

Og jeg trodde at denne privatiseringen gjaldt småveier. Har dette i det hele tatt noe med Ivers vei å gjøre?

Jeg tror nei!