Jeg tar til etterretning at folk skriver høringsuttalelser mot privatisering av den veien de bor i, som er brukt av mange til tur og så videre, mot argumentene som ligger i høringsinvitasjonen.

Imidlertid så er dette saksfremlegget så mye mer, som folk godt kunne engasjert seg mot. Misforstå meg rett, jeg er enig i de motargumenter til privatiseringen som kommer frem.

Men, her legger kommunen frem et forslag om å frata innbyggere et gode man betaler for over skatteseddelen.

Her kunne innbyggerne stille solidarisk opp for hverandre og nekte for at noen skal skyves ut av denne ordningen. Hvorfor henger man seg bare opp i sin egen vei, ikke selve prinsippet.

Vi har et samfunn, hvor det hittil har vært slik, at alle betaler inn skatt for at vårt felles demokratisk valgte organ, kommunen, iverksetter tiltak for våre felles behov, finansiert over skatteseddelen. Behov som finansiering og iverksetting av vedlikehold av vei, ivaretakelse av eldre, psykisk syke, skole, barn i barnehager, osv.

Så hvorfor er ikke flere opptatt av at denne privatiseringen av kommunal vei er å snyte innbyggere for goder de allerede betaler for over skatteseddelen.

Folk går fem på de premissene kommunen legger for denne privatiseringen og søker å redde egen vei. Skivebom, etter mitt syn, om enn forståelig.

Her har vi en forvaltning som kommer med usannheter i høringsinvitasjonen til innbyggerne. De sier at Askers politikere har vedtatt nye kriterier for kommunal vei. Det er ikke sant.

Her har vi en kommuneforvaltning som ikke vet hvem de har varslet eller hvor folk bor. Men de hevder å ha innkalt til høring etter Forvaltningsloven. Nok en gang ikke sant.

Jeg ble via mail fra forvaltningen i Asker kommune bedt om en oversikt over hvem som ikke var varslet(!) Rettssikkerhet!?

Her har vi et forslag fra kommunen som er bygget på usannheter og som fremmer ulikhet og økonomisk forfordeling. Tar vekk ytelser folk betaler for over skatteseddelen. Politikere i Samfunnsutvalget ved Venstre og Høyre i Asker kommune, sier offentlig at vedlikehold, brøyting og strøing er gratis for befolkningen. Med andre ord en himmelropende inkompetanse. De vet ikke at kommunale tjenester er skattefinansiert. Og de hevder at dette forslaget ikke er for annet enn å fremme likhet og rettferdighet. Hvor er likhet og rettferd i dette?

Hadde de vært opptatt av likhet og rettferd, så hadde de vel driftet alle veier kommunalt. Folk betaler for det med skattepenger. Hallo!

Jeg ser, at lokalsamfunnsutvalget Tofte, har uttalt at dette virker for dårlig utredet. Vel og bra.

Jeg synes at dette er et forslag som underminerer demokratiet og hensikten med vårt system med skatt og ytelser fra det offentlige, i tillegg til å håne Forvaltningsloven og allmenn rettsfølelse.

Ved dette skapes politikerforakt i befolkningen og tilliten til forvaltningen uthules

Ps: Usannhetene kan dokumenteres