At partiet for "folk flest" ønsker å jage flere folk ut i søndagsarbeid, da folk flest har fri, er en ting. Hvordan hun tror at økte driftsutgifter skal dekkes inn, er en annen ting.

Lavere lønnskostnader eller dyrere matvarepriser? Dette unngår hun å skrive om. Men det som skurrer mest, er hennes totale mangel på logikk. Her kan hun konkurrere med Ludvig Holbergs Erasmus Montanus som "beviste" at Mor Nille var en stein.

Hjemdal skriver: "I dag er det opp til hver enkelt kommune å avgjøre om vanlige butikker får holde åpent på søndag, og det gjelder også i turistkommuner. Jeg forstår ikke at dette skal være noe vi politikere skal sitte og bestemme. Det finnes grenser for politikk".

Men det finnes tydeligvis ingen grenser for mangel på logikk. For litt seinere i artikkelen skriver stortingsrepresentant Hjemdal: "Frp har det siste året fremmet flere forslag om søndagsåpne butikker, både på generelt grunnlag og som følge av pandemien, men at de har alle blitt nedstemt i Stortinget".

Altså: Vedtak i kommunestyret er politikk, men når Frp fremmer forslag i Stortinget, er det ikke politikk.

Det er her Erasmus Montanus sin logikk møter sin overkvinne.

Jeg ber derfor om at Silje Hjemdal forklarer hvorfor det er politikk når et kommunestyret drøfter en sak, mens det tydelig ikke er politikk når Frp fremmer et forslag i Stortinget?

Les Hjemdals innlegg her: FrP: Et fortsatt rugende ja til søndagsåpent