Gå til sidens hovedinnhold

Hvordan sikre et godt fritidstilbud til alle?

Livskvalitet: Et godt tilrettelagt fritidstilbud har så utrolig mye å si for livskvaliteten til mennesker med funksjonsnedsettelser. Det er viktig at kommunen, pårørende og frivillige organisasjoner spiller på lag.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi burde alle sammen stille oss spørsmålene: «Hva kan jeg bidra med for at de som trenger litt hjelp, kan få et bedre fritidstilbud? Kan jeg stille opp et par timer i uken?»

Tidligere i sommer kunne vi lese på sosiale medier om en modig Asker-tenåring og rullestolbruker som ønsket å komme i kontakt med jevngamle ungdommer som kunne bli med på tur. Vi håper virkelig at flere ungdommer tar kontakt for å bli med på forskjellige fritidsaktiviteter og knytte nye vennskapsbånd.

Budstikka har de siste ukene skrevet om Henrik Krane Mathisen fra Tofte som mener at han har fått et dårligere fritidstilbud etter kommunesammenslåingen. Det siste året har han vært uten fritidstilbud, noe som har medført at han i større grad har følt seg ensom og trist. Råd for personer med funksjonsnedsettelser synes det er skikkelig synd at noen brukere opplever at tjenestetilbudet er blitt dårligere etter kommunesammenslåingen. Kommunen har hovedansvaret, vi vil oppfordre kommunen på nytt forsøke å finne fram til fleksible og gode løsninger til det beste for Henrik.

Kommunestyret har vedtatt følgende: «Kultur- og fritidstilbud til ungdom i Asker kommune skal ha høyt fokus på integrering og inkludering. Ungdom med særskilte behov skal ivaretas på en god måte».

Vi i Råd for personer med funksjonsnedsettelser er svært glade for dette vedtaket. Nå starter det viktige arbeidet med å sørge for at vedtaket blir gjennomført i praksis over hele kommunen: At barn- og unge med spesielle utfordringer opplever en større grad av inkludering på fritiden.

Pandemien har gjort oss mer bevisst på hvor viktig det er at kultur- og fritidsaktiviteter blir godt tilrettelagt for alle, slik ingen opplever ensomhet og utenforskap. Ikke minst er det viktig med god og lett tilgjengelig oversikt over hvilke tilrettelagte tilbud som finnes. Her bør kommunen invitere frivillige lag og organisasjoner på workshop for å finne de konkrete løsningene. Rådet bistår mer enn gjerne med gode innspill i en slik workshop.

Vår mål er fortsatt at Asker skal være en av landets beste kommuner på tilrettelegging og inkludering. Ingen, verken barn eller voksne, skal oppleve utenforskap som følge av sine funksjonsnedsettelser. Vi håper at Asker kommune også deler dette målet.

Kommentarer til denne saken