Det opplyses at lensmannskontoret på det gamle rådhuset i Røyken fra 12. oktober har gjenoppstått med åpningstider tirsdager og torsdager fra kl. 09:00 til 14:00., altså 10 timer pr. uke.

Med dagens digitale mulighet for å kontakte og kommunisere med politiet – Jf. Politiets hjemmeside hvor man også anonymt kan varsle politiet – at det heldøgnsåpne Polithuset i Sandvika som de fleste passerer til eller fra jobb, og at politiet i Røyken ikke utsteder pass, men henviser folk til politiet i Sandvika, er det spennende å følge med på hvor mange som vil benytte politiet i Røyken i nærmeste tid.

Det ville heller være et ønske, etter min menig, å se de på lensmannskontoret i Røyken patruljere i Røyken og Hurum i uniformert politibil ute på veiene og der folk flest bor som fortsatt etablerte områder i den nye kommunen, og som et tilskudd til gamle Asker og Bærum politikammers tradisjonelle patruljeringsområder.

Vi har en langstrakt kommune fra Tofte i sør til Askers grense mot Bærum mot nord/øst og formålet med den nye politireformen er å få politiet ut på veiene og bort fra sine kontorer.

Jeg mener at denne tanken er god.