Får vi representant inn på Stortinget er en av de prioriterte saker er tannhelsen. Den skal være en del av folketrygden på lik linje med den øvrige helsetjenesten

Tannpleien er viktig ved forebygging av en god helse. Det gjelder for alle aldersgruppe over 20 år. I dag gruer mange nordmenn seg for å gå til tannlegen, ikke bare av frykt for hull i tennene, men også frykt for utgiftene. Det koster å gå til tannlegen. Mange har ikke den økonomi. Spesielt eldre har ikke vært hos tannlegen på årevis og noen søker behandling i utlandet, her er det mye penger å spare.

I eldreomsorgen er det viktig å forebygge og det gjelder også tannhelsen. Hvis eldre Ikke kommer jevnlig til tannlegen, risikerer de at munnhuleforholdene forverres og at hele tannsettet raseres. Deres levekår blir meget forringet.

Tannpleien er snakk om helse, og ved regelmessig undersøkelse hos tannlegen, kan det avsløre andre symptomer som kan utvikles seg til alvorlig sykdom. Hvis det ikke oppdages i tide. En god helse har mye å si for almen-helsen og trivsel i hverdagen.

Tiden er for lengst moden for at den bebudede tannhelsereformen blir noe mer enn bare tomme valgløfter fra partiene. Men hittil har det skjedd utrolig lite. Hvor er den logiske forklaring på hvorfor Norge ikke likestiller tenner med den øvrige kroppen når det kommer til helsereformer og refusjonsordninger? Norge er snart det eneste landet i vesten uten en refusjonsordning for folk flest hos tannlegen. Se til Sverige som har innført en tannhelsereform. Hvorfor ikke overføre den samme reformen i Norge? Ødelagte tenner er et handikap som ikke alltid er selvpåført, men kan være en konsekvens av sykdom eller uhell.

Fra 2012 kan en ikke lenger føre opp særfradrag på over kr 9.180 for sykdomsutgifter. Her kunne en føre opp i selvangivelsen store utgifter på grunn av munn – tannhelsesykdommer. Den mulighet er borte.

Nåværende tannhelsetjenesten skaper klasseskiller på grunn av den enkelte persons økonomi. Tannhelsereformen er programfestet i Pensjonistpartiet.