Gå til sidens hovedinnhold

Hver gang vi jevner en del av skogen med jorden, mister vi enda en bit av skogturen vår

Artikkelen er over 2 år gammel

DEBATT: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har mange populære nærturområder i Røyken, Hurum og Asker som er hyppig brukte, kjente og kjære skogsturområder for oss alle. Mange av områdene er lett tilgjengelige for folk i lokalsamfunnene fordi de ligger nær der folk bor og ferdes.

Det finnes alternativer

På vinteren er det et yrende liv i skiløypene, og det er bare fantasien som setter grenser for hva marka brukes til resten av året av både store og små. Vi kjenner hvert eneste tre, skråning og bekk. Vi eier landskapet med hjertene våre.

Desto mer grusomt er det når en plutselig møter på det som en gang var paradiset, men som nå er ødelagt av flatehogst sånn som ved Haukelia løype i Kjekkstadmarka. Vi forstår godt at skogen skal drives – vern gjennom bruk er et kjent uttrykk.

Men hver gang vi jevner en del av skogen med jorden, mister vi enda en bit av skogturen vår. Det finnes alternativer som vil gi folk, dyra og naturen bedre mulighet til å takle skogsdriften.

Det er nærnaturen som står lagelig til for hogg

Vi i De Grønne vil ta vare på nærnaturen der folk bor og går, så du verken trenger å sørge over tapet av «din skog» eller trenger å sette deg i bilen og reise langt for å få påfyll av naturens vakre rikdom – enten det er ro i sinnet eller mat til spiskammeret du søker.

Men det er nettopp nærnaturen, skogen like borti høgget, som står mest lagelig til for hogg når det skal tjenes penger på flatehogst og utbygging. Og det er de skogene som ofte ikke har de sjeldneste «biologiske verdiene», nettopp fordi de ligger nær der folk bor, som har det dårligste vernet.

Det merkes godt av oss som forsøker å bevare de evige verdiene våre som nærnatur og skogens ro. Tro det eller ei, de samlede utbyggingsplanene i Røyken, Hurum og Asker vil gå på bekostning av både nærnatur og av nasjonalt verdifulle nærnaturområder med høyt biologisk mangfold og sjeldne arter.

Selv om miljøvernere gjør alt de kan for å beskytte skogen og grønne politikere forsøker å finne løsninger, er det lite som kan gjøres for å stoppe flatehogsten, selv om områdene er kommunens mest populære turområder.

Flotte formuleringer holder ikke

Det er lett å finne flotte formuleringer i planverk og reguleringer om verdien av naturen, men hvor mye er det verdt når det ikke beskytter naturverdiene våre i praksis og når politikere ikke er villig til å sette foten ned for det de selv har vedtatt?

Det er mange mulige måter å sørge for at vi tar vare på nærskogene våre på. Grunneier har jo ofte et behov for å leve av skogen sin, men med et godt samarbeid med kommunen kan man ofte finne andre skogområder som dekker det samme behovet, eller man kan velge plukkhogst som i større grad bevarer økosystemet og skogens egenart.

Derfor trenger vi sterkere skogvern, også av nærnaturen vår, slik at det å ta vare på skogen blir en naturlig del av skogdriften.

Vi i De Grønne vil kjempe for å ta vare på nærnaturen og vil ha strengere vern for å sikre at kommuner og grunneiere også må ta hensyn til naturen og friluftsliv i praksis, ikke bare i et dokument som legges i en skrivebordsskuff. Slik det er i dag ligger skogturen vår lagelig til for hogg.

Vi må bruke Oslofjorden

Om 70 år har fjorden rundt Røyken og Hurum steget med en halv meter

La Sætreelva leve!

Sammen for en enda bedre kommune  

Kommentarer til denne saken