Mange klager over dårlig informasjon om kirkevalget og hva listene til bispedømmerådsvalget står for. Her får du litt hjelp på veien.

Kirkevalget består egentlig av to valg:

1: Til valg av menighetsråd/sokneråd er det stort sett én liste.

2: Til valg av bispedømmeråd er det to lister. Dette innlegget gjelder valg av bispedømmeråd.

I Oslo bispedømme, som Røyken og Hurum blir en del av, er det to lister: Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke. Totalt skal det velges 7 medlemmer til bispedømmerådet. Det er 11 bispedømmeråd i Norge, og rådene utgjør sammen det øverste organet i Den norske kirke, Kirkemøtet.

Kirken skal ikke gjøre forskjell på folk, og ikke måle menneskers tro og tvil

Jeg representerer Åpen folkekirke. Forrige kirkevalg stemte over 60 prosent på oss. Vi har gjort det mulig for alle å gifte seg i kirken, uavhengig om du hvem du er eller hvem du elsker. I tillegg har vi gjort kirken mer demokratisk. Dette arbeidet ønsker vi å fortsette. Kirken skal ikke gjøre forskjell på folk, og ikke måle menneskers tro og tvil.

Vi vil fortsette å utvikle kirken som en åpen og inkluderende kirke. Vi ønsker flere åpne kirkebygg utenom gudstjenestene og at kirkene kan bli enda mer brukte kulturhus. Diakonien, kirkens sosiale arbeid, må også styrkes.

Nominasjonskomiteens liste består av kandidater med ulikt teologisk syn. De har ingen felles plattform. Derfor må du sette deg inn i hva hver enkelt person mener, siden det er dem personlig du stemmer på.

Utfordringen er at du her kan bidra til å få valgt inn kandidater du er fullstendig uenig med. For antall kryss personene får, avgjør hvem fra lista som blir innvalgt. Mens antallet som stemmer på lista, avgjør hvor mange kandidater som kommer inn fra listen

Nå håper jeg du har en idé om hvilken liste du stemme på. Jeg håper selvsagt du skal stemme på Åpen folkekirke så vi kan fortsette det viktige arbeidet vi har startet. Men det viktigste er at du bruker stemmeretten og dermed bidrar til å bestemme hvem som skal lede Den norske kirke de neste fire årene.

Godt valg!

Din stemme ved kirkevalget er viktig

Åpent brev: Gamle Hurum kirke – hva skjer med overskuddet?

Kommentar Hurum kirke