Hva er det vi mangler i koronatiden tenkte de, og satte seg mål å finne en løsning på beredskap – og fant den

Tre pensjonister og en byggmester var det som skulle til for å sette ned planene for flyttbare sykehus på papiret. Nå venter de bare spent på om de får finansiert et prøveprosjekt og etablert en pilot i Asker.