Biologisk er mennesket et flokkdyr. Kommer man bort fra flokken kan dette medføre død eller skade. Helt fra tidenes morgen satt vi rundt bålet og spiste våre måltider sammen med andre. Dette ligger i oss som et instinkt.

For å spare penger på å bygge eller drifte nye sykehjem og omsorgsboliger er det nå bestemt at norske borgere skal bo hjemme så lenge som mulig. Dette synes å være en statlig og kommunal bestemmelse.

Etter å ha sett NRK Brennpunkts «Omsorgs bak lukkete dører», er jeg interessert i å få vite hva definisjonen er på å bo hjemme lengst mulig. Jeg er ikke interessert i en fremtid å få min mat plassert på et bord av kommunens hjemmesykepleiere eller andre. Jeg skal sitte i kantina å spise mine måltider sammen med andre.

Dønski Omsorgsboliger i Bærum som jeg kjenner etter at min mor hadde opphold der, har 81 kommunale omsorgsplasser. Det opplyses bl.a. følgende informasjon på deres hjemmeside:

Omsorgsboligen: Dønski omsorgsbolig ligger vakkert til i en park med utsikt til Kolsåstoppen. Leilighetene har vidt utsyn, gode sol- og lysforhold. Det er kort vei til bussholdeplass, Bærum sykehus og Martina Hansens hospital. Boligen ligger også i gåavstand til nærbutikk.

Leilighetene: Dønski omsorgsbolig består av 81 leiligheter på 50-55 kvm. Hver enkelt beboer disponerer fritt sin leilighet, som leies ut umøblert. Boligen har standard som «livsløpsbolig». Alle leiligheter består av entré, stue med åpen kjøkkenavdeling, soverom og bad. Brannvarslingsanlegg og trygghetsalarm med to-veis kommunikasjon er montert i alle leiligheter. Det er en veranda med plass til et lite bord + stol og mulighet å montere blomsterkasser til hver bolig, bortsett fra de på bakkeplan, der det er utgang til en liten hage.

Resepsjonen: Resepsjonen tar seg av sentralbordet og formidler bestillinger og beskjeder vedrørende de ulike tjenester som boligen tilbyr. Her kan man også få hjelp til for eksempel å bestille taxi og lignende.

Tilbud, fellesskap og aktiviteter: Det er gode muligheter for fellesskap med de andre beboerne, bl.a. gjennom å benytte felles oppholdsrom, bibliotek, kafeteria, arbeidsstue og Dønskistuen med flere sittegrupper. Vi har kulturarbeider som tilrettelegger fellesaktiviteter ut ifra beboernes ønsker og behov. Aktivitetsplanen er satt opp flere steder på huset. Se også vår Facebookside.

Måltider og kafeteria: Det er mulig å lage egen mat i leiligheten eller man kan spise i kafeteriaen. Det er anledning til å bestille abonnement på frokost og middag. I kafeteriaen selges også kioskvarer, smørbrød, kaker, aviser etc.

Lege: Man velger selv hvem som skal være ens fastlege. Timebestilling skjer på vanlig måte.

Hjemmesykepleie / Hjemmehjelp: Dette tildeles etter vedtak fra Tildelingskontoret og gis ut fra den enkeltes behov. For hjemmehjelp/bistand i hjemmet betaler man en egenandel. Helsehjelp ved hjemmesykepleie er gratis.

Frisør og fotpleier: Frisør kommer to dager i uken og fotpleier annenhver uke. Time bestilles direkte hos frisøren/fotpleieren. Kontant betaling.

Brukermedvirkning: På Dønski omsorgsbolig har vi et brukerråd som består av beboere, pårørende, representant fra personalet samt avdelingsleder. Vi har faste møter 4 ganger per år. I tillegg er det beboermøter med avdelingsleder to ganger per år.

Faste aktiviteter ved Dønskistuen:

  • Mandag - Trim med fysioterapeut.
  • Tirsdag - høytlesning ved leseombud.
  • Onsdag - kiosktrallen fra Røde Kors og ulike arrangement ved «Livsglede for eldre».
  • Fredag - Trim med fysioterapeut.

Jeg forutsetter at landets kommuner prioriterer slike typer boliger foran mye annet i god tid før eldrebølgen starter, og den har ennå ikke begynt, særlig fordi vi er et av verdens rikeste land, og at det utdannes tilstrekkelig antall sykepleiere. Noe annet er ikke akseptabelt.

For øvrig vises til FNs Bærekraftmål og det som står i Kommuneplanens samfunnsdel hvor noe av dette allerede ligger inne, bl.a.: «Askersamfunnet arbeider helsefremmende og forebyggende for å oppnå god folkehelse, motvirke utenforskap og redusere risikoen for sykdom og tidlig død.»

Jeg ber derfor opplyst hvor kommunen ønsker å bygge slike typer omsorgsboliger som forannevnt i årene fremover, som jeg forutsetter ligger inne i planene for å forebygge utenforskap slik en nå har sett i NRKs program «Omsorg bak lukkete dører», som tydeligvis har medført at noen har våknet.

Bli med i debatten her: Ditt innlegg eller se hva andre mener om ulike temaer her: Debatt