Gå til sidens hovedinnhold

Hva betyr en grad celsius fra eller til for deg og meg

Hva betyr en grad celsius fra eller til for deg og meg? I Asker kan forskjellen ligge i minus 1 med snø og skiføre, eller pluss 1 med regn og slaps. Andre steder i verden er konsekvensene langt alvorligere.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Askers klimaarbeid dreier seg om å handle lokalt og tenke nasjonalt og globalt. Vårt oppdrag er å levere på egne utslippsmål slik at Norge kan levere på sine og derved bidrar til at verdenstemperaturen stabiliseres under 2 grader i forhold til førindustriell tid; en større utfordring enn håndteringen av koronapandemien.

Det dreier seg om å levere bærekraft forstått som å gjennomføre tiltak som både er bra for klima, for økonomien og for folk flest.

Les også: Klimameldingen er dårlig nytt for Asker og for verden

Regjeringen la nylig fram sin klimamelding for å redusere klimagassene fram mot 2030 i tråd med vår globale forpliktelse. På samme måte utarbeides nå den første klimaplan for vår nye kommune; styringsdokumentet for klimaarbeidet i Asker i årene som kommer. Askers Kommuneplan bygger på FNs bærekrafts-mål. Kommunen får stor anerkjennelse for dette. Klimaplanen er den viktigste delplanen og tar sitt utgangspunkt i «Mål 13: Stoppe klimaendringene. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.» Nå dreier det seg om å omsette ord til handling, realisere utslippsmål ved gjennomføring av relevante utslippsreduserende tiltak. Og planen omfatter hele Asker; kommunal virksomhet, næringsliv og innbyggere.

Utgangspunktet er bra. Arbeidet med klimaplanen er ikke satt på vent på grunn av korona. De tre «gamle» kommunene jobbet grundig med klima gjennom mange år. Eksempel: Sammenliknet med basisåret 2007 var energibruken i gamle Asker 23 % lavere i 2017, og utslippene av klimagasser redusert med 83 %.

Les også: Vi i Venstre stopper utslippene, ikke utviklingen

Innbyggerne: Det langsiktige målet er at Asker skal være et lavutslippssamfunn i 2050; og være i front i kommune Norge. Over nitti prosent av innbyggerne i Asker støtter dette, viser innbyggerundersøkelsen. Så klimamotivasjonen er stor! Innbyggerne er med på laget. Dette er vår viktigste ressurs og må ikke skusles bort ved iverksetting av tiltak innbyggerne ikke ser seg tjent med, som oppleves unødvendig plagsomme og som kan skape motvilje.

Handling: Først og fremst må vi avstå fra symbolpolitikk; tiltak som ikke kan begrunnes med målbare utslippsreduksjoner. Vi må skille mellom globale klimatiltak alle vil få glede og tiltak som krever kommunal iverksetting; mellom hva vi får servert på et fat og hva vi må gjøre selv. Bilbruk er et godt eksempel. Når bilparken vår om kort tid er basert på utslippsfri teknologi så er det ikke et klimamål å hindre bilframkommeligheten. Det er viktig at det fortsatt betaler seg å kjøpe og kjøre elektrisk, men kommunale tiltak er nødvendig for etablering av ladestasjoner for å kunne fungere. Så også for hydrogenfylling.

Jeg liker å være konkret. Næringslivet først. Tomra leverer pantesystemer over hele verden og har 4500 ansatte hvorav 230 på Drengsrud i Asker. Selskapet introduserte sirkulær økonomi allerede i 1972, lenge før noen hadde hørt om begrepet.

Kommunen ser på muligheten for å opprette et forbrukervennlig ombruks-kjøpesenter, et fysisk finn.no, som forlenger produkters levetid og reduserer bruk av knappe eller klimaskadelige ressurser. Et slikt senter vil gjøre det både lønnsomt og morsomt å velge klimavennlige i hverdagen. – Kommunen sparte 11 millioner ved ombruk av kontormøbler ved sammenslåingen. I et nytt lokale er kun to prosent av inventaret nyinnkjøpt.

Innen bygg og anlegg er potensialet stort for å få ned klimautslippene, og vi har flere FutureBuilt-prosjekter. Torvbråten skole dukker opp som eksempel i en BBC-dokumentar om miljøvennlige bygg i Europa. Svømmehallen på Holmen og det nye helsehuset på Filtvet er andre gode eksempler.

Det er slikt som dette som gir grunn til klimaoptimisme; tiltak som kan bidra til å gjøre en forskjell på en grad eller to.

Kommentarer til denne saken