Fortsatt livsfarlig skolevei for barna på Toftebråten

Barna på Toftebråten må fortsatt krysse den farlige fylkesveien for å komme til skolen. Fortau, skilt, større venteområde, leskur og redusert fartsgrense er ennå ikke på plass.