For første gang sto Nye Asker Arbeiderparti som arrangør av en "1. mai-turné" i de tre kommunene Asker, Røyken og Hurum. Hurum var siste stopp, og der ble arrangementet som tidligere holdt på Tofte samfunnshus med Tofte musikkorps hørbart til stede.