Mister skoleskyssen til Folkestad skole: – Ungdomsskoleelevene får beholde ordningen

Farlig skolevei har gitt elevene langs Grimsrudveien i Hurum rett til taxi-transport til Folkestad skole og til Tofte ungdomsskole. Dette på grunn av farlige holdeplasser og en rutebuss som ikke korresponderer med skoletiden.