Tankbilulykke ved Mørkvann - heldigvis bare øvelse

26. september 2018, kl. 00:12