«Karolinernes dødmarsj» er navnet på tilbaketoget til den svenske invasjonshæren i Trøndelag i januar 1719. General Armfeldt og hans 10.000 karolinere skulle ta Trøndelag og Trondhjem for Karl 12., men oppnådde ingen ting. Noen tusen soldater døde av sykdom under selve felttoget, noen ble drept, mens det anslås at mellom 3000 og 4000 frøs i hjel under tilbakemarsjen over fjellet. Bjørn Nysveen fra Sætre har holdt på med et filmprosjekt om hendelsen i 14-15 år og har kommet tett inn på historien. Video: Per D. Zaring