– Jeg tror vi får solgt. Vi meglere er alltid optimister

Av åtte Hurum-hytter som nå ligger til salgs på Finn, er dette den dyreste fritidsboligen.