Forleden foreslo FrP å legge ned eller flytte 135 arbeidsplasser fra Chemring Nobel i Sætre. Denne brannfakkelen fikk mange til å undre seg.

Hvem skal flytte? Chemring eller skolen? 

Hurum har tapt mange arbeidsplasser

De siste 20 – 30 årenes utvikling i Hurum har til nå gitt et tap på ca. 800 arbeidsplasser. Det dreier seg i det vesentlige om Dyno Industrier i Sætre, Hurum Fabrikker på Tofte og Cødra Cell også på Tofte. Rottefella på Klokkarstua skal snart flytte sin virksomhet ut. Da blir ytterlige ca. 200 arbeidsplasser borte.

FrP hevder at Chemrings anlegg kan flyttes til et eller annet sted som ingen vet hvor er. Dagens anlegg kan da konverteres til ny virksomhet. Sikkerhetssonene rundt bedriften kan så fjernes og dermed gi plass til utvikling av nye boliger og utvidelse av barneskolen.

Vi forstår at dette kan skje hurtig og innen barneskolen må utvide.

Trond Røed på ville veier 

Småbedrifter kastet ut

Den konverteringen til ny virksomhet vi har sett etter nedleggelsen av de foran nevnte bedrifter har til nå kun gitt et 50-talls nye arbeidsplasser. På Engene (Dyno Industrier, senere Orica) i Sætre var man godt i gang med etablering av en god del nye småbedrifter, men etter kort tid ble samtlige kastet ut.

Brannfakkel uten verdi - Hurum Frp støtter ikke Trond Røed 

Får FrP viljen sin kommer summen av tapte arbeidsplasser i Hurum til å passere 1000 med god margin i nær fremtid. I tillegg vil mange lokale underleverandører lide ytterligere og kanskje forsvinne de også.

Vi trenger ikke arbeidsplasser i Hurum - vi kan pendle

Det vi nå ser er at FrP setter skole, arbeidsplasser og boligbygging opp mot hverandre. Partiet ønsker å fjerne arbeidsplasser for å gi plass til skole og boliger.

Det lyder besnærende. Men snur man på det vil man se at uten arbeidsplasser vil det ikke bli behov for hverken skole eller boliger. Alt for lenge har vi lurt oss selv med å si at vi ikke trenger arbeidsplasser i Hurum. Vi kan pendle.

Skivebom av Johan Andersen 

Derfor bygges det stadig nye boliger. Da kommer det friske skattekroner inn i kommunekassa. At folk i disse boligene skal ha en jobb å gå til skjenker man knapt en tanke. Følgen er da at de aller fleste må pendle for å få jobb. Svært mange må hver dag sitte 3 til 4 timer i endeløse forurensende bilkøer eller overfylte busser. Andre transportalternativer finnes for tiden ikke om vi unntar motorsykkel, tråsykkel og hest.

Selvsagt er slik politikk bra for utbyggerne og deres lokale lobbyister, men det hjelper ikke hverken befolkningen eller miljøet det ringeste.