Bjerke overrasket over utspill fra styret i Hurum havner

Fellesnemnda for nye Asker har tidligere vedtatt å legge ned alle de kommunale foretakene. Likevel ble det en sak om det kommunale foretaket Hurum havner i det aller siste fellesnemndmøtet.