Gå til sidens hovedinnhold

Hurum bo- og omsorgssenter mangler midler til inventar

Om budsjettsprekk ved Hurum bo- og omsorgssenter.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunedirektøren fremmet sak for formannskapet 20. april om at det er en budsjett sprekk på 17,5mill, RHA omtaler også saken.

Det er to grunner til det. Den ene årsaken til at budsjettet nå må økes er at det har blitt besluttet at velferdsteknologien i bygget skulle dekkes inn av inventarbudsjettet, men budsjettet ble ikke økt.

Den andre årsaken til at dagens budsjett ikke holder var at 80 av 110 plasser ved Hurum bo- og omsorgssenter i utgangspunktet skulle være omsorgsboliger, mens de siste 30 plassene skulle være institusjonsplasser. I oppdaterte planer skulle alle være institusjonsplasser. Da økte også tilskuddet fra Husbanken med 32 millioner kroner.

Dette skulle resultert i økt inventarbudsjett da kommunen selv må holde inventar (møbler, hjelpemidler etc.) i en institusjon. Det ble ikke gjort, og dette er andre forklaring på at det nå er behov for friske midler til inventarbudsjettet kan vi les av saksfremstillingen

Da jeg leste dette ble jeg umiddelbart engasjert og i vårt gruppemøte mandag 19,april tar jeg opp saken og fremmer en positiv innstilling til dette i gruppemøte i Arbeiderpartiet nå på mandag.

17,5mill er jo mye penger. Men dette er ikke dramatisk. Jeg bare tenker med gru på hvis grunnforhold eller andre kritiske momenter hadde dukket opp nå. Men her er det inventar og i tillegg har det kommet ønsker om å utvide velferdsteknologien i bygget, samt innkjøp av elektroniske medisintraller. Dette er også investeringer i framtiden for en stor sektor i kommuneøkonomien, dette vil gi avkastning i fremtiden og vil gi en bærekraftig økonomi på sikt.

Arbeiderpartiet tenker selvfølgelig på de sårt tiltrengte omkring 200 arbeidsplassene i Asker syd, som Hurum bo- og omsorgssenter skal romme. Verdiskapning og faste stillinger som opprettholder et godt tilbud til fastboende eller inviterer til nye innbyggere er essensielt for ett lokalsamfunn som Tofte, Filtvet og hele søndre Asker

Slik jeg oppfatter mitt Arbeiderparti vil vi være helt enig med kommunaldirektøren i og dekke inn 17.5mill. Jeg er så frimodig i dette innlegget at jeg forventer at Arbeiderpartiet stemmer for dette i formannskapet og vi gleder oss til storstilt åpning av Hurum bo- og omsorgssenter

Kommentarer til denne saken