Hun skal forene meningene i Vollen, Slemmestad og Nærsnes: – Bare det å bli kjent og bygge en felles identitet blir viktig

Elisabeth Takle Bye er lokalsamfunnsutvalget i Slemmestads nyvalgte leder. Hun må finne sakene på tvers av de gamle kommune- og fylkesgrensene.