For meg har det vært et svært spesielt år.

Som politikere står vi til eksamen hvert fjerde år. Valgkampen ble tøff. Tøffere enn jeg egentlig var forberedt på. Både valget og forhandlingene i etterkant var spennende, og jeg er veldig glad for å få fortsette som ordfører i denne flotte kommunen.

I oktober mistet jeg faren min. Han ble 78 år. Den siste tiden bodde han på Klokkarstua helsetun. Som mange vet, var pappa også ordfører i Hurum. Noe av det han var sterkest engasjert i var nettopp eldreomsorgen. Den siste tiden ble spesiell for oss alle. Jeg fikk oppleve det profesjonelle og samtidig personlige engasjementet fra de som jobber i eldreomsorgen. Og pappa fikk oppleve pleie, respekt og et herlig glimt i øyet hos de som tok seg av ham den siste tiden. Det er veldig trist og tungt å miste noen, men det er samtidig varmt og godt å oppleve den gode omsorgen fra våre engasjerte medarbeidere. Tusen takk.

Ved utgangen av dette året er vi rundt 9400 huringer og vårt lokale næringsliv består av 930 virksomheter. Vi er midt oppe i diskusjoner med kommunene rundt oss om hvordan vi best skal skru sammen den fremtidige kommunestrukturen. Hurum har flere valg.

• Vi kan se mot Drammen og de andre kommunene rundt Drammensfjorden.

• Vi kan slå oss sammen med kommunene på vestsiden av Oslofjorden og bli del av en storkommune vest for Oslo som strekker seg fra Lysaker til Tofte.

• Men vi kan også forbli en selvstendig kommune.

Hurums politikere skal diskutere de ulike alternativene frem mot sommeren og så skal vi lytte til innbyggerne gjennom en folkeavstemning. Jeg håper vi klarer å holde oppmerksomheten mot det beste for våre nåværende og fremtidige innbyggere i denne debatten.

Mot slutten av året fikk klima- og miljøspørsmål mye oppmerksomhet etter at man ble enige om en avtale under klimatoppmøtet i Paris.

Paris-avtalen er den første rettslig bindende klimaavtale med reell global deltakelse fra alle land. Alle land skal ha utslippsmål og rapportere på dem. Avtalen vil bidra til økt innsats for utslippsreduksjoner, og forsterke arbeidet med klimatilpasning.

På begynnelsen av 2015 ble Silva Green Fuel etablert. Statkraft og Södra jobber for å etablere biodrivstoffproduksjon fra trevirke på Tofte. Dette prosjektet har stor oppmerksomhet fra både miljøbevegelsen, skogsindustrien og politikere. Det er fortsatt mye som gjenstår, men vi følger prosjektet med spenning og forventning.

Mange huringer er pendlere – både til jobb og skole. Et godt kollektivtilbud er også et viktig miljøtiltak. Vi jobber iherdig mot kollektivselskapene for et bedre kollektivtilbud til Hurum.

Vi har også engasjert oss direkte i arbeidet med å få hurtigbåtforbindelse mellom Hurum og Oslo. Elektrifisering av fergetrafikken er allerede i gang. Hurum kommune fikk rett før jul vite at både Buskerud og Akershus fylkeskommune støtter vårt elektriske hurtigbåtprosjekt med inntil en million kroner hver. Dette er veldig positivt og gjennom et tett samarbeid også med næringslivet, har jeg stor tro på at vi skal klare å få på plass hurtigbåten så snart som mulig.

Rundt om i kommunen er mange av våre bedrifter engasjerte med egne miljøtiltak og nå før jul sertifiserte vi ytterligere fem Hurumbedrifter som miljøfyrtårn. Og Hurum energiverk ser på tiltak for å få på plass hurtigladestasjon for elbil i Hurum. Dette er gode og viktige lokale tiltak.

Det hendte i 2015

Vi vedtok en ny kommuneplan før sommeren. Denne gir helt andre muligheter for vekst og utvikling enn foregående planer. Det er blant annet satt av store areal til både næring og boligbygging og mange nye båtplasser.

Planen for Sætre sentrum ble vedtatt rett før sommeren. Planforslaget har 150 nye leiligheter hvorav 32 av disse vil være omsorgsboliger. Det er planlagt næring i de fleste av byggenes 1. etasjer og gode grøntområder. Byggestart er tenkt allerede til våren.

Utvidelse og rehabilitering av skolen på Tofte er godt i gang. Kommunestyret har også vedtatt å bygge en ny idrettshall på Tofte som skal stå ferdig første halvår 2017.

Den nye gata gjennom Tofte ble ferdig rett før jul og gir et viktig og flott løft for den søndre delen av Hurum. Til våren blir det en skikkelig gatefest!

Trebåtfestivalen som ble arrangert for første gang i 2015 ble en stor suksess. Den samlet rundt 10 000 besøkende og det var over 80 flotte trebåter som besøkte Hurum i løpet av de tre dagene festivalen foregikk. Med så mye positiv omtale var det en stor glede at kommunestyret bevilget penger til Trebåtfestivalen også for 2016.

Takk til alle som gjør en ekstra innsats i jule

De fleste av oss ser nå frem til rolige feriedager sammen med familie og venner. Men jeg vil sende noen ekstra varme hilsener til de mange som arbeider i jule- og nyttårshelgen for å holde hjulene i gang. Spesielt innenfor omsorgssektoren, men også i ulike tekniske tjenester har vi medarbeidere som arbeider hver eneste dag for at vi andre skal ha det trygt og godt – hverdag som helligdag. Tusen takk skal dere ha.

Og så vet vi at det finnes mange ildsjeler som sørger for at de som trenger ekstra hjelp eller omsorg i julen faktisk får nettopp det. Tusen takk også til dere.

God jul og godt nyttår

Kjære gode huringer. Jeg takker for året som er gått og ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år.

Monica Vee Bratlie

Ordfører i Hurum