I kommunestyrets møte 13. april, i saken om økonomisk utvikling og revidering av budsjett for 2021, stemte Høyre og posisjonen - med unntak av Krf - ned SVs subsidiære forslag om at akuttpsykiatrisk helsetilbud tilføres nødvendige driftsmidler i 1. tertialrapport og realiseres snarest.

SVs primære forslag var at en innarbeiding av fire millioner kroner til akuttpsykiatrisk helsetilbud/forsterket oppfølgingstjeneste gjennom bruk av disposisjonsfond, men dette hadde allerede Høyre og posisjonen stemt ned i formannskapet med henvisning til at de ville komme tilbake til dette i 1. tertialrapport som behandles i juni.


Høyre utviser en ufattelig arroganse ved ikke å ville stemme for et forslag som Høyres gruppeleder Vestgren i formannskapet selv sa at de de vil komme tilbake til i 1. tertialrapport. Enten er det fordi forslaget kommer fra SV, eller så er det fordi de faktisk tenker at det ikke skal bevilges nødvendige driftsmidler til akuttpsykiatrisk helsetilbud i 1. tertialrapport.

Vi får på sett og vis håpe det er første, selv om leder i utvalg for velferd Cecilie Lindgren prøvde seg på nok et krumspring med å signalisere nok en utredning av om det vedtatte tilbudet trenger driftsmidler for å kunne realiseres.

Status er at halvannet år etter at kommunestyret vedtok å opprette et akuttpsykiatrisk helsetilbud så er dette fortsatt ikke realisert. Det er isteden slått sammen med et annet tilbud om oppfølging på kveld og helg av mennesker med alvorlige og langvarige psykiske lidelser og rusproblemer, et tilbud som eller ikke er tilført nødvendige driftsmidler.

Regnestykket er enkelt. Per i dag er det fem ansatte i det sammenslåtte tilbudet. For å kunne drifte i turnus, trengs ti til tolv ansatte. En bevilgning på fire millioner i økte driftsmidler, er derfor et minimum av det som må til for å sikre nødvendig bemanning. Altså bare blåbær i kommunebudsjettsammenheng, og spesielt når kommunen gikk med 311 millioner i overskudd i netto driftsresultat for 2020.

Det er å håpe at Høyre går i seg selv og følger opp med driftsmidler i 1. tertialrapport, slik at vedtatte tilbud følges opp med nødvendige bevilgninger og mennesker i akutt psykisk krise får den hjelpen de trenger.