Gå til sidens hovedinnhold

Høyre på repeat, skriver Else Marie Rødby

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Røyken og Hurums avis den 8. september prøver Kari Sofie Bjørnsen fra Asker Høyre å skremme velgere, blant annet ved å så tvil om ny E18 gjennom Asker og Bærum.

Når det gjelder E18-utbyggingen, så har Senterpartiet vært opptatt av å få på plass et prosjekt som både løser problemene, men som i tillegg både er forsvarlig bruk av offentlige penger og havner på et så fornuftig nivå som mulig når det gjelder bompenger. Dette mener vi er en klok tilnærming til offentlig pengebruk knyttet til store byggeprosjekter. Vi trenger ikke se lenger enn den hinsidige pengebruken Høyre har stått for når det gjelder nytt regjeringskvartal eller til de enorme kostnadssprekkene knyttet til utbyggingen av Follo-banen. Senterpartiet vil jobbe for at E18-utbyggingen ikke blir et slikt prosjekt. Bjørnsen er opptatt en uttalelse jeg har hatt knyttet til E18-utbyggingen, og prøver å fremstille det som kategorisk motstand mot prosjektet.

Les også: Mye står på spill når valg skal tas

Det jeg faktisk har sagt er at når det gjelder de to neste etappene i prosjektet, så «(…) vil jeg jobbe for at den helhetlige løsningen kommer på plass, men siden den fortsatt er under planlegging vil det være fornuftig å ta nærmere stilling til denne delen når man har nærmere oversikt over alle sider av prosjektet.» Det vil jo selvfølgelig være viktig å sluttføre prosjektet, og det skal vi jobbe for å gjøre på en fornuftig måte. Nå er første etappe i gang, innenfor en nedskalert ramme med stort fokus på kollektivtransport og myke trafikanter - og med mindre bompenger. Det er viktig for Senterpartiet å jobbe videre i dette sporet. Det er ikke takket være Høyre at vi har fått på plass en slik forbedret løsning, men noe Senterpartiet og Arbeiderpartiet jobbet gjennom i Viken fylkeskommune.

Bjørnsen tar opp en rekke ting i sitt innlegg, men det hun hopper elegant over, er noen av de områdene hvor det faktisk er mye som står på spill. Bjørnsen er, for å nevne det, hjemmehørende i et av områdene som har tapt aller mest på regjeringens såkalte nærpolitireform. I tidligere Asker og Bærum politidistrikt var det i 2015 402 ansatte. I dag er det 342, mens det er ingen ansatte igjen i Røyken og Hurum. Her ute skal vi nøye oss med et politi som patruljerer gjennom vårt område i bil, men som egentlig ikke kjenner de lokale forholdene særlig godt. Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, sier det best: «Vi har bommet totalt på det viktigste. Vi har bommet på nærheten. Vi har bommet på et lokalt forankret politi». Etter åtte år med Høyre i regjering har vi ikke fått en eneste ekstra politipatrulje på veiene, men til gjengjeld har vi fått tidenes største politibyråkrati.

Regjeringens strategi virker å være at nærmest alle innbyggerrettede tjenester kan løses via mobile, omreisende enheter uten geografisk forankring, enten det er politi-bobilen, skattekontor-bussen eller at kvinner må føde i ambulansen fordi det lokale fødetilbudet er lagt ned. For alle de som ikke ønsker denne utviklingen, kan jeg være enig. Det er mye som står på spill.

Kommentarer til denne saken