(Drammens Tidende)

HURUM: Like etter klokken 11 torsdag fikk brannvesenet melding om en vannlekkasje i Industriveien.

– Det er en hovedvannledning som har røket, forteller vaktoperatøren ved Sør-Øst 110-sentral, til Drammens Tidende.

Som bildene viser, er det store mengder vann som har lekket ut i et område rett ved siden av en bilvei.

Ifølge frilansfotograf Edgar Dehli, har brannvesenet nå fått skrudd av vannet.

Det har foreløpig ikke lykkes Drammens Tidende å komme i kontakt med Viva. Selskapet har imidlertid publisert informasjon på sine Facebook-sider:

«Grunnet vannlekkasje på hovedvannledningsnettet er beboere på Klokkarstua i Hurum kommune uten vann torsdag den 19 september.

Området som blir berørt er :

Grimsrudveien 395- 413
Hotvedtveien 1-2
Inglingstadveien 1-6
Killingstadveien 1-5
Kirkebygdveien 12-29
Møllerveien 1-27
Nepebråtan 1-6
Nordjordet1-6
Rødbyveien 123
Sundbyveien 2-8
Tofteveien 1-17
Ustadveien1-8
Åsheimveien 26-34

Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling.»

Klokken 15.30 kunne Viva opplyse at vannlekkasjen var utbedret og at vannet er satt på igjen.

– Dersom vannet er misfarget, la kaldtvannet fra en kran nærmest vanninntaket renne til det er klart igjen. Vi beklager ulempen dette har påført dere og takker for tålmodigheten, skriver Viva på Facebook.