Holmsbu pyntet til sesongstart

Av

Hvert år før 17. mai er det dugnad i Holmsbu, og da gjøres hele sentrumsområdet klart til sommersesongen. Både fastboende og fritidsboende deltar, og i år var det rekordoppslutning.