Gå til sidens hovedinnhold

– Hold fingrene av fatet på Blakstad

Blakstad sykehus i Asker er truet av nedleggelse og salg.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er staten ved Vestre Viken HF som eier og driver Blakstad sykehus som områdesykehus for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I et brev til formannskapet i Asker i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel, gjør administrerende direktør i Vestre Viken HF Lisbeth Sommervoll sine hoser grønne for å selge inn Blakstad sykehus som utbyggingsområde for boliger. Beslutningen om å nedlegge og selge Blakstad sykehus og samlokalisere driften med somatikken i nye Drammen sykehus, er ikke politisk behandlet som egen sak i Stortinget. Det eneste som finnes er en enkelt setning fra helsebudsjettet (2016-2017), hvor det står at nytt sykehus på Brakerøya skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus.

Nedleggelse og salg av Blakstad sykehus samt 14 av landets 17 øvrige psykiatriske sykehus, for i de fleste tilfeller å samlokalisere med somatikken, er altså verken konsekvensutredet, faglig debattert eller politisk behandlet som egen sak i Stortinget. Beslutningene er for alle praktiske formål tatt av styrene i helseforetakene, hvor det økonomiske gevinstrealiseringspotensialet synes å ha veid tyngst.

Samlokaliseringene planlegges også med en reduksjon av sengeplasser. Nye sykehusbygg i Helse Sør-Øst HF blir planlagt med en beleggsprosent på 90 prosent, det vil si at de blir planlagt med lite areal og lav sengekapasitet. Den samlede gevinstplanen for avdeling psykisk helse og rus i Vestre Viken HF, er beregnet til vel 90 millioner kroner i 2030. I Oslo planlegges det for 25 prosent reduksjon på døgn innen psykisk helsevern med samlokalisering på Aker, og det er ingen grunn til å tro at det blir noe annerledes i Drammen.

Over 300 millioner kroner kan den attraktive strandeiendommen på Blakstad være verdt. Med en omregulering til boliger, slik kommunedirektøren legger opp til i sitt forslag til kommuneplanens arealdel, kan salgssummen komme opp mot en halv milliard kroner. Det Vestre Viken HF i sitt høringsinnspill til kommuneplanens arealdel omtaler som realisering av gevinster, kan sammen med gevinstplanen for drift ikke karakteriseres som annet enn et ran av psykiatrien. Salget av Blakstad og andre psykiatriske sykehus, tjener også som del finansiering av nye somatiske sykehus både i Drammen og andre steder i landet. Parkasylene er vårt felles arvesølv. Det ligger godt til rette for både nybygg og rehabilitering av bestående bygg på Blakstad sykehus. La derfor pasientene slippe å bli samlokalisert med somatikken i en betongblokk i Drammen sentrum. At Blakstad sykehus er en stor lokal arbeidsplass i Asker er også et poeng.

Asker kommune avsto fra å kjøpe sentrumstomten på Dikemark sykehus, da kommunedirektøren vurderte kjøpet som for økonomisk risikabelt. Så fingrene av fatet også når det gjelder kjøp av Blakstad sykehus. Først og fremst fordi det må bevares for fortsatt drift, men også fordi det ikke er et prioritert utbyggingsområde samt at kommunen har vedtatt å slanke investeringsbudsjettet.

SV vil løfte nedleggelse og salg av Blakstad sykehus som en prioritert sak inn i det nye Stortinget og en eventuell ny rødgrønn regjering, og kreve at nedleggelse og salg av både Blakstad og øvrige psykiatriske sykehus settes på pause inntil dette er konsekvensutredet og behandlet av Stortinget.

Kommentarer til denne saken