Dette kan jeg lese i RHA tirsdag 2. november. Avisen viser til at det nå legges til rette for at innbyggere kan få førstehjelp til å sende inn enkle søknader på enkle tiltak som først og fremst kan bidra til færre saker til behandling, og flere saker som kan innsendes riktige. Dette resulterer selvfølgelig i at søknaden må returneres som ufullstendig, og med en giro på kjøpet om å betale for saksbehandling av en uriktig søknad.

En vinn-vinn situasjon her altså.

Hvorfor tar jeg opp dette da lurer dere på. Jo, det skal jeg ta med en gang. Og rett skal være rett.

Arbeiderpartiet la frem denne saken som en del av vårt alternative budsjett under budsjettforhandlingene i desember 2020. Bakteppet i vårt forslag var at våre representanter i utvalg for plan- og byggesak, Ragnhild Male Hartviksen og Anders Utne, kjente godt til at dette var en utfordring. Byggesaksavdelingen var klar på at avdeling for plan og byggesak var og er fortsatt underbemannet. Søknadsprosesser er lange og for mange innbyggere svært vanskelige. Derfor foreslo Arbeiderpartiet å bruke tilgjengelige midler for å gjennomføre et pilotprosjekt i 2021. Å flytte byggesaksarbeidere ut til innbyggertorgene en dag i uken, ville gi god veiledning i søkeprosessen.

Forslaget ble som vanlig er med Arbeiderpartiets forslag, nedstemt. Da er det allikevel hyggelig å lese at vårt forslag var såpass godt at det nå iverksettes. La det bli en suksess, vi oppfordrer innbyggere til å oppsøke innbyggertorget i Slemmestad med sine søknader som forenkler hverdagen og bidrar til mindre kø hos byggesaksavdelingen.

Arbeiderpartiet er godt fornøyd med at mange av våre forslag blir satt ut i livet etter noe tid. Det er selvfølgelig litt utfordrende å gå inn for våre forslag over bordet som det heter. Men vi har god tid vi. Vi har levd lenge med at bare Høyre og posisjonspartiene får tenkt seg godt om og forstår de at mange av våre forslag er gode. Så gode at de gjør de til sine.

Uansett, til alle innbyggere som tenker på å bygge enkle tiltak. Besøk innbyggertorget på Slemmestad.

Og hils fra Arbeiderpartiet.