- Barna fikk øye på den store båten til havforskerne og trodde det var sjørøvere eller kanskje noen som skulle tjuvfiske etter torsk, sier Anniken Røil, pedagogisk leder i Drengsrudtunet barnehage.

Det viste seg å være tre forskere fra havforskningsinstituttet, og de var mer enn villige til å lære barna om livet i fjæra, fisk og hvorfor de drev med havforskning.

Les også: Bli med å redde torsken, oppfordrer fiskeridirektøren – nye regler fra 15. juni

100 år med havforskning

– Dette er en årlig undersøkelse vi gjør, sier forsker Espen Molan Olsen, ved Havforskningsinstituttet.

I år er det 101 gangen det har blitt foretatt undersøkelser med strandnot. Undersøkelsene har foregått i et område som strekker seg fra Kristiansand til Hvaler og er foretatt på nøyaktig de samme strendene helt siden 1919. Torskebestanden som måles er lyr, hvitting og sei.

– Det er helt unikt at vi har årlige undersøkelser helt tilbake til 1919, sier Moland. Det er en fantastisk tidsreise hvor vi ikke bare ser på bestanden i havet, men også ser effekten av klimaendringene sier han.

Forskerne jobber med å sjekke torskebestanden, dette gjør de ved å dra en strandnot på grunt vann for å få tak i torskeyngelen.

Fangsten telles, måles og artsbestemmes før den slippes ut i havet igjen.

– Denne gangen var mye torskeyngel helt på historisk høyt nivå, sier forskeren om resultatene fangsten i Oslofjorden.

Det er gode sjanser for at dette kommer til å bli stor fisk, mener Moland. Men det er først når torsken blir tre til fem år gammel at de begynner å yngle. En torsk kan bli 30–40 år, men det er svært sjelden man ser fisk eldre enn fem år.

Les også: Uvanlig torskedød i Indre Oslofjord

Forbud i tre år

Forbudet mot å fiske torsk ble innført 15. juni og det gjelder hele Oslofjorden. Dette er et tiltak for å få opp torskebestanden. Forbudet gjelder i første omgang for tre år. Da vil bestandsundersøkelser bli evaluert og man kan vurdere om forbudet skal forlenges.

I det opprinnelige forslaget fra Fiskeridirektoratet var det foreslått å innføre forbud mot alt fiske i 14 definerte gyteområder på kyststrekningen fra Lindesnes til grensen mot Sverige. Dette blir også en del av reguleringene som nå har vedtatt, men etter dialog med blant andre Norges Jeger og Fiskerforbund er områdene justert slik at hensynet til fritidsfiske i områdene er ivaretatt.

Les også: Merk datoen: Fra 15. juni blir det forbudt å fiske torsk i hele Oslofjorden