I vårt Live Center oppdaterer vi nyheter om koronasituasjonen i Asker fra dag til dag.

Her kan du følge med på hva kriseledelsen i Asker setter i verk av tiltak og hvordan de vurderer situasjonen fortløpende.

Og du kan følge med på utviklingen av antall smittede og så videre, som kommuneoverlegen melder så å si daglig.

I tillegg bringer vi andre relevante nyheter angående koronasituasjonen i Asker.