Gå til sidens hovedinnhold

– Her bør Statens vegvesen betale for gangvei

Vil bygge gangvei på Gullaug:

Artikkelen er over 2 år gammel

– SVV bør betale dette, mener ordfører Gunn Cecilie Ringdal. – Dette er en kommunal vei, svarer SVV.

For abonnenter

10 millioner koster det å bygge en sterkt etterlengtet gang- og sykkelvei langs nedre del av Gullaugkleiva, fra Røykenveien og opp til Kvernbakken.

I et brev til Statens vegvesen redegjør Ringdal for tiltaket, og skriver blant annet at SVV bør betale for tiltaket som en naturlig konsekvens av den store forsinkelsen med strekningen Dagslett – E18, skriver Lierposten.

Trafikkvekst

Den økte trafikken på E134 gjør at stadig flere bruker Gullaugkleiva som snarvei og omkjøringsvei.

Lierposten har tidligere skrevet om beboere som frykter for trafikksikkerheten på en strekning som er langt unna å være dimensjonert for den trafikkbelastningen den utsettes for.

–Jeg ser på denne bakgrunn et stort behov for å få på plass en gang- og sykkelvei langs Gullaugkleiva for å sikre myke trafikanter, spesielt skoleelever som skal til Gullaug skole. Etter min oppfatning bør Statens vegvesen finansiere gangveien langs Gullaugkleiva som et naturlig følge av forsinkelsene med kommunedelplan E134, skriver Ringdal.

Les også

Nye forsinkelser: – Nå blir jeg alvorlig bekymret

 

– Kommunalt ansvar

Seksjonsleder Anders Hagerup i Statens vegvesen bekrefter at han har mottatt brevet, og rent umiddelbart er det ingenting som tyder på at SVV har planer om å følge oppfordringen fra ordføreren.

– Jeg ønsker ikke å saksbehandle dette gjennom media, men på generelt grunnlag kan jeg si at Gullaugkleiva er en kommunal vei og et kommunalt ansvar. Vårt fokus er E134, og beboerne langs den veien, sier han.

– Men trafikkøkningen i Gullaugkleiva er jo et resultat av situasjonen langs E134?

– Nå skal jeg først svare på brevet fra ordføreren før jeg sier så mye mer, men som jeg har uttalt tidligere: Løsningen på disse utfordringen er ny vei, og det er derfor det planlegges en ny vei.

– Vurderes det trafikksikkerhetstiltak på Lahell og Gullaug langs eksisterende E134?

– Det er ikke satt av midler til dette, men ordføreren har spilt inn noen forslag som vi får vurdere.

Leder Knut Støfring i Gullaugtoppen Vel er blant dem som har påpekt den uholdbare situasjonen også for beboere i Gullaugkleiva.

Han er glad for at kommunen presser på for en gang- og sykkelvei langs nedre del av kleiva.

– Det er et bra tiltak, og vi får håpe det lar seg gjennomføre. Det er mange skoleelever som bruker den, og det vil øke sikkerheten på strekningen. Det løser imidlertid ikke utfordringene lenger opp i Gullaugkleiva, sier han.

Les også: Trailersjåfør valgte "snarvei" til besvær

Kommentarer til denne saken