Foreslår å bemanne etter behov

Artikkelen er over 1 år gammel

Kommunalsjefen for helse og omsorg i Hurum anbefaler ikke å opprette flere heldøgnsplasser med bemanning.