Vil du se ditt tettsted fra en litt ny vinkel så tips oss på: redaksjonen@rha.no.