Hun er en av to stortingsrepresentanter fra Asker. Her benyttet Hartviksen sjansen til å si litt om hvor viktig det er å kjempe for retten til å være et fritt land, og henviste til krigen i Ukraina der det er det store temaet. Hun snakket også om grunnloven, og at den stadig er i endring. - Jeg var med å stemme over endringer i grunnloven for få dager siden, forteller hun, og kan også fortelle at hun er valgt ut som barnas stortingsrepresentant. - Det betyr at jeg har et spesielt ansvar for at barns rettigheter blir ivaretatt, sa hun blant annet i sin tale før barnetoget dro i vei ned til sentrum. Der småskolen flettet seg inn i toget på vei til Midtbygda skole.