Men det er når jeg leser uttalelsen til Erling Guderud i natur, miljø og landbruk i Asker kommunen, publisert i Røyken og Hurum Avis 06.04.22 at jeg stiller spørsmålet om fornuften har abdiserte fra den nevnte avdelingen i Asker kommune.

Kommunen har fått tre merknader fra nærmeste naboer. Tilbakemeldingen fra naboene går i hovedsak ut på at dørene på bygget er vendt inn mot naboene, noe naboene synes vil være sjenerende med tanke på lyd og lukt. For å bøte på problemet foreslår naboene at bygget snus 180 grader.

Men byggesaksavdelingen peker på at bygget er plassert slik av hensyn til en eventuell eksplosjon hos Chemring Nobel.

Sitat; En hel vegg uten åpninger er sterkere hvis trykkbølgen skulle inntreffe. Leverandøren av bygget fraråder også at dørene utsettes for sterk vind eller vindkast fra sjøsiden, skriver byggesaksavdelingen i vedtaket.

Hva med alle mennesker som bruker badestranden, alle båtene som benytter kommunenes gjestehavn, alle båtene som benytter marinaens brygger, gjesten på Sætre Marina Restaurant, vil alle disse være uberørt fra den nevnte trykkbølgen ved en eventuell eksplosjon Chemring Nobel?

I løpet av de siste årene har flere leilighetsbygg blitt oppført nede i Sætre havn, Alle med vinduer vendt mot Chemring Nobel, vil disse være uberørt fra den nevnte trykkbølgen ved en eventuell eksplosjon Chemring Nobel?

Nye leiligheter planlegges bygd på Øra, må disse bygges med helt tette vegger mot øst, slik at disse skal være uberørt fra den nevnte trykkbølgen ved en eventuell eksplosjon Chemring Nobel?

Fra leverandøren av dører til servicebygget frarådes at dørene ikke utsettes for vind/vindkast. Siden dørene er planlagt på byggets vest side, betyr det at det ikke blåser fra vest i Sætre. Om disse dørene ikke tåler vind/vindkast i vårt til tider forblåste land, bør en kanskje velge dører som tåler nettopp det. De finnes på markedet.