Høstens kommunevalg nærmer seg. Igjen skal plagsomme politikere utsette deg for en type kanossagang du kanskje ikke setter særlig stor pris på. Ved butikksenter, på parkeringsplasser, ved kultur arrangementer og alle andre mulige og umulige steder treffer du dem. De ønsker å reformere deg. Rydde opp på ditt politiske ståsted, og kanskje få deg til å velge en annen arena!

En slags «hjernevasking light». Hvorfor gjør de dette? Er det for å oppnå personlig makt eller tjene penger? Er det for å få gjennomført personlige prosjekter som er til egen fordel? Eller er det en salig blanding av alt dette?

Min intensjon med politikk er å få løst saker på en enkel og folkelig måte

Jeg kan ikke svare for andre en meg selv. Jeg er selv svært saksorientert, og min intensjon med politikk er å få løst saker på en enkel og folkelig måte. Til det beste for det «brede lag» av innbyggerne. Har ikke kunne unngå å se hvordan demokratiet «rakner». År for år. Tunge og store avgjørelser blir tatt i kommunestyrer og utvalg, uten at innbyggere og brukergrupper blir nevneverdig trukket med.

For å følge lovens minimumskrav sender kommunen i beste fall ut et par «sannhetsvitner» med gode talegaver til et lite antall personer. Deres meninger når sjelden fram i diskusjoner eller avisspalter. Bak lukkede dører sitter den virkelige «meningsmafiaen». Sammen med kommunens «sannhetsvitner» som forutsettes å få sin belønning om ikke lenge.

Hvor er det blitt av de store folkemøtene? De heftige diskusjonene, og folkets engasjement? Er det f.eks. riktig å bygge et syke/aldershjem til over 600 millioner «langt ut i skauen», når man tidligere har bestemt at det riktige stedet for slike institusjoner er sentrale steder med integrering og deltagelse. Inkludert «demens byer» som på en beviselig måte gjør livet mye lettere for de berørte og deres pårørende.

I Hurum går det rykter om at man ikke ville bygge det nye senteret på Filtvet der nåværende sykehjem har sin beliggenhet. Stedet har mulighet for ved å bygge i høyden, å skaffe eventuelle nye brukere en fantastisk utsikt over Oslofjorden. Så får vi høre at her er det store penger å tjene på å sette ut dette området til entreprenører som vil bygge luksus og prestisje boliger. Så kan man gjemme bort svakerestilte grupper i et «bortgjemt skogholt».

Dette er min påstand etter å ha blitt fortalt og forklart av innbyggere jeg er i kontakt med. Fellesrådet i Asker har ikke engang giddet å behandle dette store og viktige saken. Hurums deltagere i fellesrådet har bekreftet dette. En sak som er svært viktig for hele nye Asker. Byggingen er satt i gang. Under store taushetsbelagte og uskrevne regler. Aldri en kommentar fra ordføreren eller andre «fanebærere». Det er for mange «snorklippere».

Pensjonistpartiet har mange med lange og nyttige erfaringer

Jeg har selv valgt pensjonistpartiet som base for mine politiske meninger og aktiviteter. Det et parti hvor mange har lang og nyttige erfaring fra så vel en yrkesmessig lang karriere, og som et liv som «mannen i gata». Et parti som bryr seg om og omfatter alt og alle. Sakene kan omfatte alt fra livsfarlige kommunale veier til dårlige skoleforhold for våre yngste innbyggere.

 Individuell og klok ledelse er et nøkkelord. Skjønn, tillit og fagkunnskap er nøkkelord. La oss få kommunale ansatte som elsker jobben sin. Ikke personer som bare tilstreber makt og fallskjermer. Personer som ikke gir blaffen i tilsynelatende enkle problemer, men gjør noe med dem. Raskt og på en faglig forsvarlig måte. For eksempel skal vi ikke behøve å vente i 20 år for å få tettet et farlig veikrater på bussterminalen i Sætre. Eller å få oppjustert en livsfarlig kommunal vei fra Sætre sentrum (søndre Sætrevei) til avkjøring til riksvei 134.

Ordføreren og kommuneadministrasjonen kan ikke lenger fraskrive seg ethvert ansvar. Ansatte i respektive etater må forventes å ha en oversikt over egne ansvarsområder. Publikum skal ikke behøve å påklage farer og mangler 13 ganger før noe blir gjort. Ofte er avisskiving eneste løsning. Politikere er også viktige brikker i dette spillet. Politikere som bryr seg og som tør.

Derfor stiller jeg opp som 2 dre kandidat og huring i det kommende kommunevalget for nye Asker kommune. Er du enig i noe av det jeg har beskrevet? Sett gjerne et kryss ved mitt navn på listen til pensjonistpartiet ved kommende valg. Sammen med gode politiske kolleger skal vi lytte på hva du har på hjertet. Sees vi på en stand i Hurum før valget? Ta gjerne kontakt for en prat!