(Kragerø Blad Vestmar)

(Nettavisen): I en fersk undersøkelse rådgivningsselskapet Kantar har gjort for Nordea, svarer en av to at de ikke vet hvor mye arbeidsgiveren sparer for dem i tjenestepensjon. Det får Nordeas forbrukerøkonom Derya Incedursun til å reagere.

– Dette er oppsiktsvekkende, og jeg er overrasket over at så mange ikke har et aktivt forhold til egen pensjon. Mange vil få seg en negativ overraskelse når de går av med pensjon, sier hun til Nettavisen Økonomi.

Forbrukerøkonomen sier at veldig mange har god kontroll på om de har ting som bredbånd og aviser, men at de glemmer å se på pensjonen. Det skjer til tross for at pensjonen er det nest viktigste etter lønnen i hva du får av kompensasjonsordninger.

Kjønnsforskjeller

Det er kjønnsforskjeller ute og går. Ikke overraskende er det flere menn enn kvinner som vet hva de får i pensjon. Det stemmer med andre undersøkelser, menn har gjennomgående høyere kunnskap om sparing og pensjon enn kvinner.

I denne undersøkelsen svarer fire av ti menn at de ikke vet hva arbeidsgiveren sparer for dem i pensjon. Blant kvinnene er det hele seks av ti som ikke vet det.

– Det er spesielt bekymringsfullt at hele seksti prosent av kvinnene ikke vet hva arbeidsgiver sparer for dem. Når vi samtidig vet at kvinner generelt sparer mindre enn menn, blir tallet ekstra ille, sier Incedursun.

Hun peker på at stadig flere lever lenger, og en økonomisk trygghet i alderdommen bør engasjere de fleste. Da bør de ha en arbeidsgiver som er raus med pensjonsavsetningene, men 11 prosent av arbeidsgiverne setter av 7 prosent eller mer i årlig avsetning.

Halvparten på minstesats

– Hva vet dere om dette temaet fra lignende undersøkelser?- Vi ser at ca. halvparten av kundene i Nordea Liv opplever at arbeidsgiver i privat sektor setter av minstesatsen på 2 prosent. Har du en dårlig pensjonsavtale i din nåværende jobb, er mitt råd at du forhandler om høyere lønn og heller spare ekstra selv til pensjonen din, svarer Incedursun.

Hun forteller at når hun har holdt foredrag om temaer som tjenestepensjon i privat sektor, opplever hun ofte at størsteparten av publikum ikke vet hva de har.

– Hva bør den enkelte arbeidstaker gjøre for å sette seg bedre inn i dette?- Du bør avklare dette ved ansettelse, før du signerer arbeidsavtalen. Er du attraktiv på arbeidsmarkedet, kan du heller vurdere en arbeidsplass som har god pensjonsordning.

Samlet oversikt

– I din nåværende jobb kan du spørre arbeidsgiver hva som spares for deg. Du kan også få en samlet oversikt over dine pensjonsrettigheter både i folketrygden og fra private ordninger ved å logge deg på norskpensjon.no. Her kan du se hva arbeidsgiver faktisk setter av til pensjon for deg, sier Incedursun.

– Hvilke råd vil du gi til arbeidstakerne?- Skal du begynne i ny jobb, bør du undersøke hva slags pensjonsordning du kommer inn i før du signerer arbeidsavtalen, svarer forbrukerøkonomen.

– Lønn er viktig men du skal også ta med tjenestepensjon i regnestykket. Dette er penger du skal ha den dagen du ikke kan jobbe lenger, og det vil ha en betydning for din framtidige økonomi, fortsetter hun.

Flere hundre tusen

Og det er store beløp det er snakk om hvis du ikke sjekker hva arbeidsgiveren sparer for deg.

– Har du en dårlig pensjonsavtale, kan du tape opptil flere hundre tusen kroner i pensjon, advarer Incedursun. Hun viser det gjennom et konkret eksempel:

Du har en arbeidsgiver som bare sparer minimumskravet på 2 prosent av lønnen din fra første krone. Ved et lønnsnivå på 500 000 kroner vil det derfor bli satt av 10.000 kroner i pensjonssparing i året.

Men, hvis du jobber for en arbeidsgiver som sparer hele 7 prosent for deg fra første krone, vil det ved et lønnsnivå på 500 000 kroner bli satt av hele 35.000 kroner i pensjonssparing i året. Med andre ord blir det avsatt 25 000 kroner mindre til din pensjon når arbeidsgiveren sparer kun 2 og ikke 7 prosent for deg i året.

Tap: 800.000

Om bedriften din setter av en innskuddssats på 2 eller 5 prosent, kan utgjøre hundretusener i total pensjonsutbetaling, ifølge beregninger fra Nordea Liv.

Alt annet likt vil en person med omtrent 450.000 i lønn, 40 års opptjening, 80 prosent aksjeandel i sin pensjonssparing og en 2 prosents sats kunne tape totalt 800.000 kroner, sammenlignet med en person som har 5 prosents sats.

– Avsetningen som bedriften gjør for deg på pensjon, vil ha store konsekvenser for hva du går av med, uttalte leder for Nordea Liv, Randi Marjamaa, til NTB i januar.