Opprop for Mustafa Hasan:

Vi vil at Mustafa Hasan skal få amnesti og innvilget oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Etter 13 års oppvekst i Norge bør han ikke straffes for feil opplysninger gitt av sin mor.

Vi mener at regelverket må endres slik at det kan gis amnesti for enslige mindreårige med lang oppholdstid og sterk tilknytning i spesielle tilfeller

Mustafa Hasan (18) kom til Norge fra Jordan med sin mor og fire søsken for 13 år siden. Mustafa Hasan er oppvokst i Norge og har sitt liv her i Norge. Han er godt integrert, er norskspråklig og går siste år på videregående.

Mustafa Hasan er varslet om at han har fått utreisefrist fra Norge innen 7.desember mens han går i siste år på videregående skole. Moren fikk midlertidig oppholdstillatelse i Asker i 2009. I 2012 ble oppholdstillatelsen trukket tilbake, da moren hadde gitt uriktige opplysninger om statsborgerskap. Moren og tre av søsknene er ute av landet og skal være bosatt i ulike land.

Asker, 27.11.2020

Håvard Vestgren (Høyre), Oddvar Igland (Senterpartiet), Lene Conradi (ordfører, Høyre), Njål Vikdal (Venstre), Torleiv Ole Rognum (Kristelig Folkeparti), Hanna Lisa Matt (Miljøpartiet De Grønne) Ivar Granum (Arbeiderpartiet), Martin Berthelsen (Sosialistisk Venstreparti) og Bård Kjetil Dahl (Rødt).