Toftes Framtid ved Svein Olsen serverer i et innlegg i RHA 20. mars en imponerende rekke feil og spekulasjoner om biodrivstoff på Tofte. I tillegg lanserer han en luftig teori om at sikring og rehabilitering av dammene i Hurum-marka egentlig er en del av en plan om å sette opp vindmøller i skogen. Det blir for langt å skulle gå inn på alle påstandene, men noen kommentarer fortjener innlegget likevel.

For å ta de siste først. Arbeidet vi gjør i Hurum-marka er høyst påkrevet for å sikre at dammene skal tilfredsstille våre egne og myndighetenes krav til sikkerhet og robusthet, motstå mer ekstremvær, mer nedbør og skadeverk. Det burde også være i Toftes Framtids interesse at dammene ikke skal utgjøre en trussel for befolkningen på Tofte i framtiden. I tillegg kan vi forsikre om at det ikke foreligger planer om å bygge vindparker i Hurum-marka.

Så til biodrivstoff. Dersom man leser hva Miljødirektoratet sier i intervjuet i RHA går det helt klart fram at direktoratet ikke på noen måte har ombestemt seg angående biodrivstoff eller at de tenker annerledes om biodrivstoff nå enn tidligere. Tvert om understreker direktoratet at rådene de har gitt i forbindelse med offentlige innkjøp er basert på regjeringens politikk og at det er ingenting som tilsier at det blir mindre behov for flytende biodrivstoff i framtiden. Det handler først og fremst om å bruke den riktig.

Miljødirektoratets innkjøpsanbefaling rangerer ulike teknologier slik at klima- og miljøeffekten skal bli best mulig. I byer og tettsteder anbefaler de derfor nullutslippskjøretøyer. Biodrivstoffet har best effekt der nullutslippsløsninger kommer til kort. Biodrivstoff er en begrenset ressurs og derfor er det viktig at det brukes der det trengs mest f.eks. i langtransport.

Dette er et komplisert tema. I Norge har vi det vi kaller for omsetningskrav for drivstoff. Det vil si at en viss andel av alt drivstoff som selges til veitrafikk skal være biodrivstoff. De siste årene har andelen økt, og fra januar i år er den på 24,5 prosent. Vi må derfor skuffe Toftes Framtid og Svein Olsen. Utviklingen med å få til en framtidig biodrivstoffproduksjon på Tofte går som planlagt. Teknologien vi utvikler er verdensledende. Får vi det til blir Silva Green Fuel et kraftfullt nav i næringsutviklingen på Tofte.