Før sommeren vedtok formannskapet i Asker å bygge ny brannstasjon på Tofte langs Bispeveien, med blant annet Tofte Gård og Statkraft som nærmeste naboer.

Planen ble lagt ut på høring etter vedtaket, men etter det har det vært stille rundt brannstasjon-prosjektet.

– Hva har skjedd siden planen ble lagt ut på høring i sommer?

– Prosjektet har jobbet med utarbeidelse av konkurransegrunnlag som i stor grad er klart for anbudsprosess. Da det er kvikkleire i området og det er strenge krav i TEK om at byggverk ikke skal plasseres i skredfarlig område, er det utført særskilte undersøkelser og vurderinger knyttet til stabilitet, sier Klaus Emil Øiseth, som er avdelingsleder for bygg i Prosjekt og utvikling i Asker kommune.

Nye undersøkelser

Kommunen har brukt sertifisert geotekniker og som igjen er kvalitetssikret av tredjepart. Ifølge Øiseth skal undersøkelsene vise at brannstasjontomten er stabil.

Prosjektledelsen skal også ha vært i samtaler med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og da spesielt knyttet til stabiliteten til nabotomten til Statkraft Tofte.

– Det gjennomføres denne måneden grunnboringer som ledd i stabilitetsvurderinger på Statskrafts eiendom. Dette er en del av planprosessen for områdeplan Tofte, og resultatene av undersøkelsene vil bli oversendt NVE for vurdering, forklarer Øiseth.

Prosjektlederen sier likevel at resultatet av grunnboringene på Statkraft-tomten kan få innvirkning på stabilitetsvurderingene som er gjennomført for brannstasjonstomta.

Nye endringer

Det betyr i praksis at de vil vente med videre behandling av reguleringsforslaget for brannstasjonstomten.

– Vi gjør det inntil man kjenner NVEs vurdering av ny geoteknisk rapport med resultatene fra grunnboringene på Statskrafts eiendom, forklarer Øiseth som sier disse forholdene har ført til en forsinkelse av planbehandlingen.

Utover kommentarer på områdestabilitet, skal det ifølge Øiseth ikke ha kommet inn andre nevneverdige innspill til reguleringsplanen.

Er det kommet inn nye endringer i prosjektet?

– Det er økte miljøambisjoner i prosjektet, sett opp mot den opprinnelige bestillingen. Asker kommunes nye klima- og miljøplan skal gjelde. Konsekvensen av dette er krevende å prise, da materialkostnader og lignende er svært usikkert nå. Det har noe med markedssituasjonen som er påvirket av pandemien. Ut over dette er funksjoner og rom- og arealplanen lik, understreker Øiseth.

Bildeserie

SE BILDENE: Slik blir den nye brannstasjonen og boligene

Ferdig til utsendelse

Prosjektleder Iver Fjæstad uttalte til RHA mars i fjor at han håpte på at brannstasjonen med et budsjett på 92 millioner kroner skulle stå klar i år.

På spørsmål når kommunen regner med å kunne sette spaden i jorden og når brannstasjonen kan stå klar til bruk, svarer Øiseth nå at de må komme tilbake til endelig oppstart på byggeplassen.

– Prosjektet er ferdig til utsendelse i markedet. Så snart andregangsbehandling er ferdig, legges prosjektet ut på anbud, men dette avhenger som nevnt av planbehandlingen sier Øiseth.