Grunneiere i Heggedal tilbudt snaue 600 000 kroner fra kommunen for tomter til gang- og sykkelvei: – For min tomt sender jeg kontrakten i retur

Sju beboere langs Vollenveien i Heggedal er tilbudt til sammen 573 800 kroner fra kommunen som betaling for deler av tomter som skal brukes til den nye gang- og sykkelveien.